Eesti Looduse fotov�istlus
2011/01   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/01
Lppenud looduskaitseaastal thustati Eestis ohustatud liikide kaitset

Mullusel looduskaitseaastal kinnitati Eestis elavate ohustatud liikide kaitseks kokku 105 uut psielupaika. Nelja liigi kaitse paremaks korraldamiseks valmisid tegevuskavad; kaks liiki, niidurdi ja kassikakk, viidi II kaitsekategooriast le kige rangemasse ehk I kategooriasse.
Uusi psielupaiku said juurde merikotkad (30 elupaika), vike-konnakotkad (15), kanakullid (48) ja metsised (9); putukatest rohe-vesihobu, suur-mosaiikliblikas, teelehe-mosaiikliblikas ja suur-kuldtiib (2) ning taimedest nmmnelk (1).
Tegu on selliste psielupaikadega, mis asuvad vljaspool kaitsealasid, kuid kus elavad kaitset vajavad liigid. Niteks merikotka psielupaik thendab pesapuud koos seda mbritseva kaitsetsooniga, kus inimeste tegevus on rangelt piiratud just pesitsusajal. Merikotkas kuulub I kaitsekategooriasse, meil pesitsevate merikotkapaaride arv jb alla 200, kuid see on hakanud suurenema.
Samas on metsiste arvukus viimastel aastatel nii Eestis kui ka Euroopas vhenenud. Eestis arvatakse elavat umbes 2000 metsisekukke ja nd on meie metsistel kokku 154 kaitsealust psielupaika.
Tegevuskava said niteks Euroopa naarits ja niidurdi. Euroopa naaritsa kaitsmisel on Eestil juhtroll kogu maailmas. Naaritsate leeuroopalise paljundusprogrammi eest vastutab Tallinna loomaaed, koordineerides loomade vahetust loomaaedade vahel. Hiiumaa loodusesse on aastatel 20002009 iseseisva asurkonna taastamiseks lahti lastud 436 naaritsat.
Eesti looduskaitsetegevus on vga oluline ka kogu Euroopas hbumisohus oleva kre ehk juttselg-krnkonna arvukuse taastamisel. Valminud on tegevuskava tutka, I kaitsekategooria linnuliigi kaitseks. Selle liigi arvukus on viimastel aastakmnetel katastroofiliselt kahanenud. Eestis silinud tutka asurkonna suurus on 1030 pesitsevat emaslindu.
Vaata tpsemalt http://www.envir.ee/1153384.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012