Eesti Looduse fotov�istlus
2011/01   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/01
Uus loodusppeprogramm Konnapilgul mda Emajge

Mullu 14. detsembril esitleti Tartus mittetulundushingu Peipsi koostkeskus eestvedamisel valminud CD-kandjal multimeediaprogrammi Konnapilgul mda Emajge.
Hiljuti valminud loodusppevahend koosneb pildiprogrammist ja saatetekstidest, uusi ning pnevaid fakte aitab meelde jtta viktoriin. Multimeediaprogrammi autorid on Arne Ader ja Urmas Tartes. ppeprogrammi valmimist toetasid KIK ja hasartmngumaksu nukogu.
CD mitmekesistab ppematerjalide hulka, mis aitavad lastel saada hea levaate Emaje vee- ja luhaelustikust nii koolitundides kui ka looduskeskustes. Eri aegadel on Emajel ja tema luhtadel erilaadne ngu. See oleneb nii aastaajast kui ka sellest, kuidas jge vaadata: kas seista maapinnal, ronida puu otsa, laskuda kkakile vi khuli. hest ja samast Emajest saab palju pnevam paik, kui taipame teda silmata maa- ja veelhedase konnapilguga. Materjali on kogutud kaks aastat ja see on jaotatud levaate saamiseks aastaringi osadeks: algab jminekuga, kevadisest suurveest sdasuveni ning jlle saabuva talveni.
CD-kandjal multimeediaprogramm Konnapilgul mda Emajge saadetakse Ida-Virumaa, Jgevamaa ja Luna-Eesti koolidele, raamatukogudele ning kigile loodushariduskeskustele. Teistel huvilistel on CD-d vimalik saada Peipsi koostkeskusest (Puiestee 71 a, Tartu).
Peipsi koostkeskus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012