Eesti Looduse fotov�istlus
2011/01   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/01
Merekeskkonda puudutavad seadused viiakse koosklla EL direktiividega

16. detsembril kiitis valitsus heaks veeseaduse ja ksiti teiste seaduste muudatused, mille eesmrk on rakendada kaks Euroopa Liidu direktiivi, et saavutada mere hea keskkonnaseisund.
Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiiv (MSRD) neb ette, et liikmesriigid vtavad tarvitusele abinud, millega hoitakse mereala head keskkonnaseisundit vi saavutatakse see hiljemalt aastaks 2020. Laevade phjustatud merereostuse vltimise direktiivi eesmrk on htlustada fsiliste ja juriidiliste isikute toimepandud, laevadelt prineva reostusega seotud igusrikkumiste mratlused ning isikute vastutuse ulatust. Eesti rakendab neid direktiive koos veeseaduse muutmise seaduse eelnuga.
MSRD kehtivusala hlmab kogu Eesti mereala, seejuures tuleb arvesse vtta Eesti merealalt lhtuvat piirilest mju Lnemerele tervikuna ja teiste riikide merekeskkonnale.
Sadamaseadus reguleerib muu hulgas avalikesse veekogudesse kaldaga psivalt hendatud rajatiste (nt. sadamate) ehitamist. Eelnu muudatuse jrgi kuulub selliste ehitiste rajamiseks vajalike vee erikasutuslubade taotluste menetlemine ja vee erikasutusloa andmine keskkonnaameti pdevusse.
Vt. tpsemalt http://www.envir.ee/1151934.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012