Eesti Looduse fotov�istlus
2011/02   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2011/02
le kolme miljoni euro keskkonnahariduse edendamiseks

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kinnitas Euroopa Liidu sotsiaalfondi (ESF) kaasrahastatava programmi Keskkonnahariduse arendamine.
Selle programmi tegevuste seas on olulisim pakkuda tienduskoolitust nii formaalharidusssteemi petajatele ja ppejududele kui ka mujal keskkonnaharidust jagavatele spetsialistidele.
petajatele ja ppejududele korraldatavate koolituste eesmrk on toetada keskkonnaga seotud teemade limimist ppeprotsessi, nii nagu nevad ette riiklikud ppekavad. Samuti tehakse petajatele internetis kttesaadavaks sellekohased metoodilised abimaterjalid. Koolivlise keskkonnahariduse spetsialistide tienduskoolituste siht on htlustada ja muuta paremaks sellise keskkonnahariduse kvaliteeti kogu Eestis.
Programmi raames arendatakse keskkonnahariduse koostvrgustikku, et riiklikel ppekavadel phinev ja koolivline keskkonnaharidus toetaks teineteist ning keskkonnahariduse areng Eestis oleks ssteemne ja kestlik.
Programmi lpp on planeeritud 2015. aasta augustisse. Programmi elluviija volitused andis minister keskkonnaametile ning selle rahaline maht on 3 195 582 eurot, millest 85% tuleb ESF-ilt.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012