Eesti Looduse fotov�istlus
2011/02   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2011/02
Riigikogu keskkonnakomisjon ei toetanud plevkivikaevandamise vhendamist

Eestimaa looduse fond teatas 25. jaanuaril, et tutvustas pev varem riigikogu keskkonnakomisjonis ettepanekut algatada maapueseaduse muudatus, mille sisu on vhendada plevkivi kaevandamismahtu 15 miljoni tonnini 2015. aastaks. Riigikogu keskkonnakomisjon ettepanekut ei toetanud.
Nii riigikogus heaks kiidetud plevkivi riiklik arengukava 20082015 kui ka valitsusliidu programm aastateks 20072011 nevad ette plevkivi kaevandamismahtude piiramist 15 miljoni tonnini aastas, kuid valdkonda reguleerivas maapueseaduses on plevkivi aastane kaevandamismr endiselt 20 miljonit tonni.
Keskkonnakomisjonis ettepanekut tutvustanud ELF-i juhatuse esimehe Jri-Ott Salmi snul soodustatakse riigikogus vastu vetud liolulist keskkonnakoormuse piirangut ignoreerides raiskava majanduse jtkumist, mis on otseses vastuolus Euroopa Liidu energiapoliitika phimtetega.
Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed pidasid algatatud teemat oluliseks, kuid ettepanek ei saanud hletusel piisavalt toetust ja seadusemuudatust ei vetud menetlusse. ELF avaldas sellise tulemuse le pettumust. Otsust pooldasid komisjoni liikmed Mart Jssi, Mari-Ann Kelam ja Mark Soosaar, vastu olid Erki Nool, Katrin Karisma-Krumm, Kalle Palling ja Rain Rosimannus, Valeri Korb ji erapooletuks, Rein Ratas hletamisel ei osalenud.
Varem oli ka keskkonnaministeerium teatanud, et ei toeta maapueseaduses stestatud piirmra muutmist enne vastavate rakendusuuringute tegemist.
ELF-i hinnangul oleks kaevandamismahtude piiramine andnud vimaluse kasutada maavara pikemat aega ning vhendada keskkonnakoormust vi hoida see vhemalt praegusel tasemel. Teatavasti on Eesti maailmas esikahekmne seas ssinikdioksiidi heite poolest, arvestades CO2-heidet elaniku kohta. Oluline osa sellest tuleb just plevkivitarvitusest. Kaevandamise piiramine on ainus vimalus peatada kaevanduste ja plevkivi ttlemise tttu rikutud alade pidev laienemine.ELF
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012