Eesti Looduse fotov�istlus
2011/02   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

veebivalvur EL 2011/02

Eestimaa looduse fond tutvustab globaalseid keskkonnateemasid
Eestimaa looduse fond on teinud levaatliku veebilehe http://www.elfond.ee/meieplaneet neljast globaalset keskkonnaprobleemist, mis ha enam mjutavad ka meie elu Eestis.
ELF-i globaalsete keskkonnateemade eksperdi Agur Paeslla snul on anals pandud vormi, mida oleks hea lugeda nii aktuaalsetest maailmaprobleemidest huvituval petajal kui maailmaparandajast noorel. Veebilehelt leiab ka viiteid olulistele dokumentidele, mis on kasulik lugemisvara riigimeestest otsustajatele.
 • Loe edasi...

 • Keskkonnaamet on koostanud koolidele mrgalasid tutvustava esitluse
  2. veebruaril thistati rahvusvahelist mrgalade peva, sel aastal teemal Metsad ja mrgalad.
 • Loe edasi...

 • Eesti transpordikorraldus ei ole kestlik
  Vrgupaigast http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastva-arengu-komisjon/saastva-transpordi-raport saab lugeda sstva arengu komisjoni jaanuaris esitletud sstva transpordi raportit ja selle lhikokkuvtet.
  Raporti siht on anda hinnang Eesti transpordi ja liikuvuse praegustele suundumustele ning selle alusel vimekusele tita rahvusvahelisi keskkonnakohustusi. Raport kinnitab, et praeguste suundumuste jtkudes ei arene Eesti transport ja liikuvus ndsest kestlikumaks.
 • Loe edasi...

 • Kohtume metsas
  Eesti metsaseltsi veebilt www.metsainfo.ee leiate levaate metsa-aasta ritustest Eestist.
  Teatavasti on RO kuulutanud 2011. aasta rahvusvaheliseks metsa-aastaks, mille eesmrk on parandada elanikkonna teadlikkust sstlikust metsamajandusest, looduskaitsest ja eri metsatpide kestlikust majandamisest.
 • Loe edasi...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012