Eesti Looduse fotov�istlus
2011/02   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
artiklid EL 2011/02
Noori looduskaitsjaid tuleb tunnustada, ent ka toetada

ELF annab tnavu seitsmendat korda auhinna noorele looduskaitsjale. Ndseks on auhinna plvinud kolm looduskaitseametnikku, kaks looduskaitseteadlast, ks mittetulundussektori esindaja ja ks ajakirjanik.

Noore looduskaitsja auhinna statuudi on algatanud ja vlja ttanud Kaja ja Aleksei Lotman ning Eestimaa looduse fond 2005. aastal. Auhinna eesmrk on toetada elujulise ja aatelise looduskaitse psimist Eestis lbi plvkondade ning seda antakse kord aastas. ldjuhul peaks auhinna saajad olema alla 35-aastased, ent tvaldkond pole piiratud: laureaat vib tegutseda riiklikus, era- vi mittetulundussektoris. Olulised on mrksnad: silmapaistvad saavutused Eestimaa looduse kaitsel.

Auhinnafondi suurus on olnud 10 000 krooni, sel aastal on see 639 eurot. Esimesel aastal panid stipendiumifondi kokku Kaja ja Aleksei Lotman, jrgmistel aastatel on fondi toetanud teised isikud ja asutused. 2011. aasta auhinnafondi toetavad Kaja ja Aleksei Lotmani snnipevalised, Estonian Nature Tours ja O 360 Kraadi.
Auhinna mrab ELF-i kokku kutsutud rii, mille ks liige on alati aasta varem sama auhinna plvinud noor looduskaitsja.
Vib julgelt vita, et enamik tunnustuse saanutest ei ole piirdunud ainuksi oma tavatlesannetega, vaid on aktiivsed paljudes looduskaitsevaldkondades.

Senised laureaadid. Esimene auhinnaga prjatud noor looduskaitsja oli loomakoloogia doktor ja looduskaitsebioloog Asko Lhmus Tartu likoolist. Juba aasta varem, 2004. aastal, oli Eesti Loodus usutlenud Asko Lhmust kui silmapaistvat noort looduskaitsebioloogi ja Eestis suhteliselt uue teadussuuna asjatundjat [1]. Asko Lhmus on avaldanud palju teaduslikke ja aimeartikleid.
Tollane Eesti rohelise liikumise juhatuse liige Peep Mardiste sai noore looduskaitsja auhinna 2006. aastal. Ka temaga oli Eesti Loodus prohvetlikult teinud intervjuu juba 2004. aastal [2].
Peep on philiselt olnud tegev keskkonnapoliitika ja kodanikuhiskonna valdkonnas, tal on olnud vga oluline roll valitsusvliste organisatsioonide tugevdamisel. 2011. aasta mrtsis on Peep Mardiste valitavana rahva ees kui erakonna Eestimaa Rohelised kandidaat.
Taimekoloogia doktor Marek Sammul oli auhinna saamise ajal 2007. aastal Eesti loodusuurijate seltsi president (20042007) ning Eesti maalikooli pllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur. Samamoodi kui Asko Lhmusel on tema tegevuse phisuund olnud teadusphine looduskaitse ja selle arendamine. Mitmeklgsete teadushuvidega Marek uurib eelkige liikidevahelisi suhteid ja kooslusi ning kossteemide, eriti prandkoosluste arengut.
2008. aastal sai tunnustuse osaliseks taas looduskaitseametnik Lnemaa mees Tarvo Valker, innukas ornitoloog ja linnurituste korraldaja, tollase riikliku looduskaitsekeskuse Hiiu-Lne regiooni teadus- ja seire spetsialist. Linnud on Tarvot saatnud kogu elu: ta on olnud aktiivne linnuloendaja, koostanud linnuraamatuid ja ka tiselt tegelenud philiselt linnuseirega. 2010. aasta lpus ilmus Tarvo sulest meeleolukas haarav pildi- ja juturaamat Europardi talvekodu ja teisi linnujutte.
Ka aasta hiljem, 2009. aastal plvis noore looduskaitsja auhinna looduskaitseametnik Murel Merivee keskkonnaameti Prnu-Viljandi regioonist. Murelit eristab paljudest teistest looduskaitsjatest tema majandusharidus. Tema jaoks on olulised ka vabatahtlik t ja vabatahtlike kaasamine looduskaitsetdesse. Murel on julgelt sna vtnud looduskaitse tutvustamisel ja koostanud hulga trkiseid.

Keskkonnaspetsialistist pevalehe keskkonnaajakirjanikuks selline on Ulvar Krti edulugu. Tema artiklid Eesti Pevalehes on jrjepidevalt kajastanud olulisi keskkonna- ja looduskaitseteemasid ning seetttu on leht plvinud ka 2007. aasta Eesti keskkonnahenduste koja keskkonnateo tiitli. 2009. aastal noore looduskaitsja auhinna saanud Ulvar on paljude arvates Eesti parim keskkonnaajakirjanik.

2011. aasta laureaat on Indrek Tammeknd. Prnumaa mees Indrek Tammeknd on looduskaitsja nii ametilt kui ka eluviisilt. Prnumaa ornitoloog, linnuseire ekspert, liigikaitsespetsialist, looduskaitsebioloog need ja teisedki tiitlid seisavad Indreku nime ees paljudes ajalehe- ja ajakirjaartiklites, milles on palutud tema asjatundlikku arvamust he vi teise linnuliigi kekigu kohta.
Ornitoloogia on kahtlemata tema armsaim hobi ning nneks pakub ka t keskkonnaameti loodukaitsebioloogina hulganisti vimalusi tegeleda lindudega. Indreku puhul on tunnustust vrt ka tema t vabatahtlikuna ja silmapaistvalt hea loodusetundmine.
Indreku kolleeg Murel Merivee iseloomustab 2011. aasta noore looduskaitsja auhinna laureaati kui rmiselt head looduse tundjat ning nendib, et Indrek on ks neist inimestest, kes on tema vaateid looduskaitsele oluliselt mjutanud: Indrekul on kindlad seisukohad ja ta on valmis nende eest tuliselt seisma. Ta ei hoia oma teadmisi endale ja on alati abivalmilt nus neid jagama, seda nii looduskaitselisi otsuseid nustades kui ka niteks lastele loodusest rkides. Teda peetakse maruroheliseks, sest oma seisukohtades lhtub Indrek ennekike loodusest ja on sna sageli oma arvamustes kompromissitu, kuid just sellisena on ta meie meeskonnas tiesti asendamatu.

Kasvades looduskaitsjaks. 2009. aasta noor looduskaitsja Murel Merivee on prit kodust, kus looduse hoid on elu loomulik osa.
Veel enne lugema ppimist teadsin ma Kumari linnumrajat peast, rblikuna sain kaasa la esimestel Palupera talgutel ja siiamaani on elavalt meeles isaga vlitdel kaasas kimised, meenutab Murel oma kasvamist looduskaitsjaks. likoolipingute ajal suveks td otsides sattus ta tle Nigula looduskaitsealale. Paariks kuuks plaanitud leping muutus kuidagi iseenesest thtajatuks.
Looduskaitsjaks saingi ma ennekike tnu neile inimestele, kelle hulka ma Nigulas sattusin. Kolleegid Agu Leivits, Enn Vilbaste, Kaja Kbar, Indrek Tammeknd, aga ka suur hulk eksperte, kolleege, vabatahtlikke, kellega Nigulas kokku puutusin, olid need, kes selle t sdame klge istutasid. Mu kolleegid on olnud suureprased mentorid: andnud kohustusi, mis oskustele vastavad ja mis silmad srama panevad; andnud vastuseid, aga lasknud ka eksida ja sellest ppida.
Murel rhutab, et praeguses looduskaitsessteemis on kahjuks sellist mentorlust liiga vhe: kogenenud spetsialistid on lekoormatud ja noortele ei anta aega ametitesse kasvada.

Tunnustus kohustab. Viks ju eeldada, et noore looduskaitsja auhinnal on looduskaitseringkondades kaalu ning tunnustatute tegemisi ja tlemisi vetakse tsisemalt kui varem. Murel Merivee leiab, et see on tunnustus, mis kohustab, ent ka innustab.
Tegelikult on ju tsiseltvetavusega nii, et teinekord vimaldab selles tiitlis olev sna noor lubada endale ka lapsesuulikku naiivsust, mida paljude teemadega rinda pistes vaja lheb, arvab Murel, keskkonnaameti Prnu-Viljandi regiooni looduskaitse juhtspetsialist.

Looduskaitseametniku argipev. Mureli jaoks thendab praegusaegne looduskaitset lputult pabereid (nneks enamasti elektroonilisel kujul) ja nupidamisi, ent vhemasti ndalavahetustel vtab ta kindlasti aega ka prislooduse jaoks.
Kige olulisema looduskaitseprobleemina nimetab ta nii looduskaitseametnike ja kohalike kogukondade vahelist kui ka organisatsioonide nrka koostd.
Organisatsioonide, sealhulgas eri ametkondade vaheline koost takerdub pidevalt muutuvasse ssteemi ja vahetuvatesse inimestesse. Pole harvad olukorrad, kus eri asutused tegutsevad he eesmrgi nimel, kuid see meenutab pigem vidujooksu kui histe jududega parima vimaliku tulemuse saavutamist, on Murel praeguse looduskaitsessteemi suhtes kriitiline.

Helen Alume (1975) on ajakirja Eesti Loodus toimetaja.

1. Lhmus, Asko 2004. Liigikaitse peab phinema looduskaitsebioloogial. [Toomas Kuke intervjuu looduskaitsebioloog Asko Lhmusega] Eesti Loodus 55 (5): 204207.
2. Mardiste, Peep 2004. Roheline liikumine ei soovi parteistuda. [Toomas Kuke intervjuu Eesti Rohelise Liikumise juhi Peep Mardistega] Eesti Loodus 55 (3): 144147.

Noore looduskaitsja auhinna laureaadid
2005 Asko Lhmus
2006 Peep Mardiste
2007 Marek Sammul
2008 Tarvo Valker
2009 Murel Merivee
2010 Ulvar Krt
2011 Indrek TammekndHelen Alume
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012