Eesti Looduse fotov�istlus
2011/03   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
veebivalvur EL 2011/03
Eesti transpordikorraldus ei ole kestlik

Vrgupaigast valitsus.ee/et/riigikantselei/saastva-arengu-komisjon/saastva-transpordi-raportsaab lugeda sstva arengu komisjoni jaanuaris esitletud sstva transpordi raportit ja selle lhikokkuvtet.
Raporti siht on anda hinnang Eesti transpordi ja liikuvuse praegustele suundumustele ning selle alusel vimekusele tita rahvusvahelisi keskkonnakohustusi. Raport kinnitab, et praeguste suundumuste jtkudes ei arene Eesti transport ja liikuvus ndsest kestlikumaks. Nii on Eestis registreeritavad uued autod hed Euroopa ebakonoomseimad ning hissidukite piletihinnad on kerkinud kiiremini vrreldes siduautoga seotud kuludega.
nneks ei saa veel elda, et Eesti on lootusetult autostunud, sestap on vimalused arendada sstvamat veondust kllalt head: meil on histranspordi osa igapevases liikumises Euroopa keskmisest suurem ning Eesti linnades tehakse 2/3 kike kas jalgsi vi hissidukiga.
Sstva arengu komisjon on 1996. aastal loodud asjatundjate komisjon, kelle lesanne on analsida riigi pikaajalist sstva arengu poliitikat. Komisjonis on esindatud seitseteist valitsusvlist organisatsiooni.28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012