Eesti Looduse fotov�istlus
2011/04   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Toimetaja veerg EL 2011/04
Ornitoloogide ja linnuhuviliste snnipev

Seekord teeme pikemalt juttu Eesti ornitoloogiahingust (EO) ja lindudest, sest meie hel suuremal ja elujulisemal keskkonnahingul juab mai alguses ktte 90. snnipev. Nagu nii mnigi teine hea ettevtmine on EO vlja kasvanud Eesti vanimast jrjepidevalt tegutsenud hingust, looduseuurijate seltsist (LUS). Nagu niteks ka ajakiri Eesti Loodus.
Ornitoloogiahingu ajaloost on siin numbris pikemalt kirjutanud Ken Kalling. LUS-i aruannete 28. kite jrgi (ilmunud 1922) kinnitati ornitoloogiasektsioon LUS-i liikmete ettepanekul looduseuurijate seltsi 12. mai 1921. a. 572. koosolekul, mida juhatas LUS-i president keemik Georg Rudolf Wilhelm Landesen. Ornitoloogiasektsiooni esimene juhataja oli Johannes Piiper, kes oli 19231929 htlasi LUS-i president.

Sama aasta novembris kinnitati ornitoloogiasektsiooni phikiri, mille jrgi on sektsiooni lesanne: a) Kodumaa lindude teaduslik uurimine ja laiemate ringide tutvustamine kodumaa lindudega, ja nende eluga. Viimaseks otstarbeks korraldab sektsioon referaadihtuid, populaarteaduslisi loenguid ja ekskursioonisid; b) Lindude kaitse, ksi kes looduse mlestusmrkide kaitse sektsiooniga.
1991. aastal nimetati looduseuurijate seltsi ornitoloogiasektsioon mber Eesti ornitoloogiahinguks ning 1998. aastast on EO iseseisev mittetulundushing oma liikmetega, keda praegu on le viiesaja. Seega pole enam aktuaalne esimese phikirja lause Ornitoloogiline Sektsioon seisab koos Loodusuurijate Seltsi liikmetest, kll on aga endiselt jus Ornit. sektsiooni kaasttajateks vivad olla kik kodanikud ja krgemate klasside pilased.

Linnuhuvilisi ja EO liikmeid on vga mitmesugustelt erialadelt. EO nukogu esimees on pianist, muusika- ja teatriakadeemia rektor Peep Lassmann, kes tutvustab linnuvaatluse vlusid lk. 39. hingu liikmete seas on ka niteks advokaate, rimehi, vhemalt ks botaanik oluline pole eriala vi haridus, vaid soov kodumaa linnustiku heaks midagi ra teha. Kui mitte teisiti, siis vhemalt oma liikmemaksuga ornitoloogiahingu tegevust toetades.
Eesti ornitoloogiahingu juubelirituste kava on kirjas hingu kodulehel www.eoy.ee. Siinkohal mainime kaht olulisemat ritust: 6. mail avatakse eesti rahva muuseumis juubelinitus ja esitletakse juubeliraamatut ning 7. mail on juubelikonverents Tartus Dorpati konverentsikeskuses. 9.10. juulil on aga kigil vimalus osaleda EO avatud suvepevadel Ida-Virumaal Illukal.Toomas Kukk
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012