Eesti Looduse fotov�istlus
2011/05   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/05
Looduskaitse kuldmrgid kahele akadeemikule

Eesti looduseuurijate seltsi (LUS) ja TA looduskaitse komisjon hisel kevadkoosolekul 19. aprillil Tartus anti ktte kaks looduskaitse kuldmrki.
Nende saajad olid Eerik Kumari looduskaitsepreemia 2008. aasta laureaat, LUS-i president aastail 19731976 ja auliige akadeemik Erast Parmasto ning sama preemia 2009. aasta laureaat, TA looduskaitse komisjoni asutajaliige (1955), LUS-i president aastail 19641973 ja 19851991 ning praegune aupresident akadeemik Hans-Voldemar Trass.
Looduskaitsemrke hakati taas andma mullu, Eesti looduskaitse juubeliaastal. Saja aasta jooksul on Eestis olnud mitmesuguseid looduskaitsemrke, millega on tunnustatud looduskaitses tulemuslikult tegutsenud inimesi. Uus looduskaitsemrk on tammelehe kujuline. Kujunduse autor on kunstnik Julia Maria Knnap, mrgil on kolm jrku.
Noore looduskaitsja mrk on valgevasest valmistatud emailitud roheline tammeleht. See mrk antakse kuni 26-aastasele noorele tunnustusena thelepanuvrsete saavutuste eest looduskaitses ja loodushariduslikel vistlustel. Aastas antakse kuni 30 noore looduskaitsja mrki.
Eesti looduskaitse kuld- ja hbemrk kujutavad endast seest thja vrismetallist tammelehe kontuuri. Hbemrgi saab aastas kuni viis looduskaitsjat, kes on kogu Eestis paistnud silma loodusvrtuste kaitsja, looduse uurija ning loodusteadmiste levitajana.
Kuldmrk antakse koos Eerik Kumari looduskaitsepreemiaga pikaajalise vljapaistva looduskaitsetegevuse eest. Senistele Kumari preemia laureaatidele andis keskkonnaminister esimesed kuldmrgid ktte looduskaitse juubeliaastal 13. augustil Kuressaare linnateatris peetud looduskaitse ajaloo konverentsil ja 18. detsembril Estonia kontsertsaalis toimunud looduskaitseaasta lpuritusel.LUS/Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012