Eesti Looduse fotov�istlus
2011/05   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/05
Millist linnatransporti tahavad eurooplased

Vrske Eurobarometer uuring kinnitab, et enamik Euroopa elanikke on valmis tegema kompromisse oma auto hinna ja omaduste kohta, kui see aitab kahandada kahjulikke heitmeid.
Nii on neljast inimesest kolm valmis puhtama keskkonna nimel vhendama lubatud liikumiskiirust, le poole aga nustuks vimalike automaksudega, mis oleneksid tegelikust autokasutusest. Ligi kolmveerand autoomanikest oleks nus rohkem kasutama hissidukeid, kui ks ja sama pilet kehtiks kigis hissidukites.
Uuring tehti Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi tellimusel.
Tpsemaid tulemusi saab uurida vrgupaigast http://ec.euroap.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf.ELTIS
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012