Eesti Looduse fotov�istlus
2011/05   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/05
Kultuuripealinnade staatus vib muutuda

Ligi pooltsada Euroopa suuremat linna kokku 30 riigist hendav koostvrgustik Eurocities tegi aprilli lpus Euroopa Komisjonile ettepaneku liita prast 2019. aastat Euroopa kultuuripealinnade skeemis kultuurile veel teisigi inimtegevuse valdkondi. Nii peaks olema suurem rhk kultuuridevahelisel dialoogil, kodanike osalusel ja linnade intergreeritud arengul.
95 protsenti ksitletud komisjoni liikmeist peab seejuures vajalikuks kultuuripealinnade liikumist jtkata. Kll on vaidlusi valiku kriteeriumide le, kus eriti oluliseks peetakse leeuroopalist koostd ja muutuste jtkumist tulevikus. Umbes kaks kolmandikku vastanuid arvab, et kultuuripealinnu tuleks valida ainult suurlinnade seast, lejnute arvates sobiksid ka viksemad keskused. Vajalikuks peetakse senisest tpsemat seiret ning kogemuste vahetust linnade vahel.Eurocities
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012