Eesti Looduse fotov�istlus
06/2003   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 06/2003
Kas hiite levaatajatel on ka abi vaja?

Abi on kahtlemata vaja, sest ette vetud t on vga mahukas.

Eestis on teadaolevalt le viiesaja plise hiiekoha. Lisaks neile mni tuhat ksikut pha puud, kivi, allikat jms. Ajaloomlestisteks on kuulutatud neist vaevalt neljandik. Vike osa phadest paikadest on vetud ka kaitstavate loodusobjektide hulka. Enamikku hiiekohti ei kaitse aga peale hiievaimude keegi.

Selleks et psta hiiepaikasid vajumast unustusehlma ja hvimast, on Maavalla Koda algatanud leriigilise hiite levaatuse. Kavas on les otsida ja kirjeldada maarahva kik plised phapaigad, mille kohta on meieni andmeid judnud. Tnavu on levaatuse prooviaasta. Suve jooksul kirjeldatakse phapaigad neljas kihelkonnas: Vnnus, Kanepis, Mahus (Viru-Nigula) ja Jaanis.

Senised uuringud on nidanud, et phapaigad on sageli botaaniliselt ja esteetiliselt mbruskonna rikkus. Silinud hiied on peamiselt prandkooslused ja tihtipeale htlasi vriselupaigad. Phjus peitub selles, et need kohad on traditsiooniliselt jetud krvale maaharimisest, karjatamisest ja metsaraiest. Veel enam, maausuline maamees ei murdnud hiiest oksagi. Vib-olla pole see mttearendus originaalne, kuid minu arvates on hiied meie vanimad looduskaitsealad.

Maavalla Koda huvitabki hiis kui tervik. Suuline primus, tavad, pinnavorm, veekogud, taimestik ja arheoloogilised objektid on hiite kirjeldamisel meie jaoks vrdselt olulised. levaatuse ettevalmistusse, sealhulgas juhendi koostamisse on kaasatud vastavate valdkondade asjatundjad. ritame korraldada nii, et neid jaguks ka levaatajate hulka.

Me anname endile aru, et t on mahukas ja pikaajaline. Oleks vga teretulnud, kui sellega hineks teisigi. Kaasa saavad la nii kohalikud elanikud, omavalitsused, erialaspetsialistid, MT-d, uurimisasutused kui ka rihingud. Hiitest ja nende levaatamisest saab lhemalt lugeda aadressil www.maavald.ee. Meie kontaktandmed: tel. 056 686 892, juhatus@maavald.ee; postkast 363, 50002 Tartu postkontor.Ahto Kaasik, Maavalla Koja kirjutaja, hiite toimkonna vanem
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012