Eesti Looduse fotov�istlus
2011/08   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/08
ELF on vtnud luubi alla suurte vriselupaikade kaitse

Eestimaa looduse fond (ELF) tegi 13. juunil keskkonnaministeeriumile ettepaneku anda kaitseala staatus le seitsme hektari suurustele vriselupaikadele, mis on jnud metsaseaduse muudatuse tttu juriidilise kaitseta.
Metsa vriselupaigad on plismetsaliikide varjupaigad majandusmetsade vahel, kus vib suure tenosusega elada ohustatud vi haruldasi liike. Alates 2009. aastast on metsaseadus mratlenud vriselupaika kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajava alana. Vriselupaigad on philiselt inventeeritud 1999.2002. aastal, mil vriselupaikade mratlus oli vrtusphine ning kehtis ka seitsmest hektarist suuremate alade kohta. Seadusemuudatuse tttu puudub le seitsme hektari suurustel vriselupaikadel juriidiline staatus ja ELF tegi keskkonnaministeeriumile ettepaneku vtta konkreetsed vriselupaigad kaitse alla.
Riigimetsas on vriselupaikade kaitse korraldatud metsaseaduse ja FSC standardiga, erametsades phineb vriselupaikade kaitse vabatahtlikel lepingutel, kusjuures kui metsaomanik soostub oma metsas leiduvat vriselupaika kaitsma, siis hvitab riik talle saamata jnud tulu. Paraku ei suuda praegune skeem siiski vriselupaiku piisavalt hsti kaitsta, ELF-i hinnangul oli 2010. aastaks raietest kahjustatud 6,1% inventeeritud vriselupaikadest.
Esialgu on tehtud ettepanek vtta looduskaitse alla 88 ala 2039 hektaril; kige enam Saaremaal: kokku 33 ala 739 hektaril. Samalaadsed ettepanekud on tehtud ka Hiiu-, Lne-, Prnu-, Rapla-, Viljandi-, Vru- ja Plvamaa kohta. lejnud maakondade kohta koostatakse samuti ettepanekud. Enamik alasid paikneb riigi maal, Saaremaal jb siiski palju ka eramaadele.
Vt. lhemalt http://www.elfond.ee/et/uudised/26-metsauudis/1187-elf-vottis-luubi-alla-suurte-vaeaeriselupaikade-kaitse.ELF
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012