Eesti Looduse fotov�istlus
2011/08



   Eesti Looduse
   viktoriin




   AIANDUS.EE

Veebivalvur EL 2011/08

Talgulised tohterdavad loopealseid
Eestimaa looduse fondi (ELF) tnavusuvised talgud on enamjolt meldud vrtuslike loopealsete taastamiseks.
Loopealne on liigirikas prandkoosluste tp, mida leidub vaid Eesti, Rootsi ja Venemaa ksikutes paikades hukesel paepealsel lubjarikkal mullal. Enim on neid just Lne-Eesti ja Ida-Rootsi saartel.
Suurim oht loopealsetele on kinnikasvamine kadakatega; prast karjatamise lppu juhtub see vrdlemisi kiiresti.
  • Loe edasi...

  • Keskkonnaministeeriumi uudised internetist
    Ilmunud on keskkonnaministeeriumi uus elektrooniline uudiskiri (juuli 2011), mille leiate aadressilt http://www.envir.ee/1172460.
    Seekord on juttu tulumaksuseadusest, mis loob erikorra vikemetsaomanikele, Kohtla-Jrve ja Kivili poolkoksimgede sulgemisest, Eesti-Vene koostst piiriveekogude kaitsel ja jtmetest. Tavapraselt leiab uudiskirjast ka viiteid uutele keskkonnaigusaktidele, koosklastamisel olevatele lubadele, algatatud keskkonnamju hindamistele jne.
    Kik seni ilmunud keskkonnaministeeriumi e-uudiskirjad asuvad aadressil http://www.envir.ee/uudiskiri.
  • Loe edasi...

  • Jahiulukite seisund aastal 2011
    Keskkonnateabe keskuse (KTK) jahiulukite seire aasta koondaruanne on kttesaadav aadressil http://www.keskkonnainfo.ee/failid/ULUKITE_SEIREARUANNE_2011.pdf.
    Aruandes antakse eri seireparameetrite analsi phjal hinnang kikide ulukimetajate populatsioonide seisundis toimunud muutustele ning jagatakse jahimeestele kttimissoovitusi alanud jahihooajaks, silitamaks asurkondade elujulisus ja liikidevaheline tasakaal.
    Suurenenud on punahirvede ja ptrade arvukus, endiselt arvukad on metssiga ja khrik. Jrsemat langustendentsi nitab metskitse ning laugemat jneste ja ilvese hulk.
  • Loe edasi...

  • Eurooplased sdivad mraga
    Vrgupaigast www.eea.europa.eu/themes/noise/the-european-soundscape-award saab uurida, kuidas osaleda jrjekordsel leeuroopalisel mra vhendamise vistlusel.
    Projekte ja algatusi selle kohta, kuidas vhendada mra ja suurendada inimeste teadlikkust mra tervisemjudest, oodatakse kuni 2. septembrini.
  • Loe edasi...

  • koloogiaajakiri esitleb linnu-uuringuid
    Vrgupaigast http://www.kirj.ee/18640 on alla laetavad koloogiaajakirja Estonian Journal of Ecology (EJE) erinumbri artiklid. EJE erinumber on phendatud Eesti ornitoloogiahingu (EO) 90.
  • Loe edasi...
  •  

    28/11/2012
    26/11/2012
    05/10/2012
    09/07/2012
    26/06/2012
    26/06/2012
    22/05/2012