Eesti Looduse fotov�istlus
2011/08   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/08
Pllumehed hdas hanedega

Keskkonnaamet teatas 7. juunil, et eelmisel aastal tekitasid pllumeestele kige rohkem kahju haned ning philised kahjupiirkonnad asusid Kesk-Eestis. Kokku laekus rndlindude tekitatud kahju hvitamise taotlusi 35 plluharijalt 9 maakonnast.
Suuremad kahjutegijad olid kevad- ja sgisrndel peatuvad haned, vhem tuli teateid sookurgede ja valgepsk-laglede kahjustuste kohta. Suurima kahju piirkonnad on viimastel aastatel nihkunud Lne-Eestist ja saartelt Kesk-Eestisse: Jgeva, Tartu ja Lne-Viru maakonda. Tenoliselt tuleneb see suuremate pllumajanduspiirkondade paiknemisest, mis on tinginud muutuse lindude kitumises. Endiselt peatub rnde ajal palju hanelisi Lnemaal ja Saaremaal, kus nad peale rannaniitude toituvad ka pllumaadel.
Keskkonnaamet hvitab pllumeestele eelmisel aastal rndlindude tehtud kahju summas, mis letab 60 000 eurot (le miljoni krooni). Maakonniti on hvitatavad kogusummad suurimad Jgevamaal (le 25 000 euro), Tartumaal (le 15 500 euro) ning Lnemaal (le 9000 euro).
Kehtiva korra jrgi hvitatakse hele taotlejale kahjusid aastas kuni 3196 euro eest. Eelmisel aastal letasid selle Euroopa Liidu seaduste jrgi kehtestatud piirmra kmme kahjutaotlust. Suurimad hele maaharijale phjustatud kahjud ulatusid 8230 euroni.Keskkonnaamet
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012