Eesti Looduse fotov�istlus
2011/08   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/08
Jalgratas ausse ka Ida-Euroopas

Kesk- ja Ida-Euroopas on jalgratturite osakaal linnatranspordis vrdlemisi vike. Inimesed eelistavad endiselt peamise liiklusvahendina autot. Rahvusvahelise projekti Jalgrattasidu osakaalu suurendamine linnatranspordis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vikese ning keskmise suurusega linnades aastaks 2020 (mobile2020) eesmrk on aidata kohalikel huvirhmadel innustada linnaelanikke auto asemel kasutama igapevase liiklusvahendina jalgratast ning suurendada jalgrattasidu osathtsust ldises linnatranspordis 20%-ni aastaks 2020.
Selleks teavitatakse projekti raames huvirhmi (sh. kohalikke omavalitsusi), kelle lesanne on edendada ning toetada rattasidu arengut. ks oluline siht on juhtida linnaplaneerijate thelepanu planeerimise rollile kergliikluse arengus. Sel eesmrgil korraldatakse projekti kigus seminare, koolitusi ja ppekike, koostatakse taustmaterjale ning viiakse kokku valdkonna huvirhmad.
Projekt kestab kolme aasta jooksul 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis ning Saksamaal ja Hollandis. Eesti koordineerib projekti tegevusi Balti keskkonnafoorum (BEF).
Juhul, kui soovite projekti kohta lisainformatsiooni vi selles osaleda, vtke hendust Eesti tegevuste koordinaatori Sandra Oisaluga (sandra.oisalu@bef.ee vi 659 7027).BEF
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012