Eesti Looduse fotov�istlus
2011/09   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/09
Merealade planeerimine saab paremad alused

Keskkonnainvesteeringute keskus kaasrahastab projekti, mille tulemusel luuakse mudel, mis vimaldab senisest kiiremini ja tpsemalt merephja ruumiliselt kaardistada ja planeerida.
Keskkonnaminister Keit Pentus rhutas, et mereala on tundlik ja selle planeerimisse tuleb suhtuda sama vastutustundlikult kui maismaal ehituste kavandamisse.
KIK-ilt kaasrahastuse saanud Tartu likooli projekt loob vajaliku metoodika ja annab andmed mitme kivitusala vtmeliikide ja elupaikade kohta. Tulevikus saab samu meetodeid rakendada juba suurematel aladel.
Rannikumere kossteemid on kikjal maailmas tsiselt ohustatud. Vhendamaks kasvavast inimmjust tingitud koloogiliste tingimuste edasist halvenemist, eriti rannikumere ja saarestiku piirkonnas, on hdavajalik inimtegevuse parem ruumiline planeerimine.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012