Eesti Looduse fotov�istlus
2011/09   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/09
Tormis ja tulekahjus hukkunud metsa taastamiseks saab toetust

Erametsakeskus teatas 23. augustil, et metsaomanikud, kelle mets on hukkunud tormis vi tulekahjus, saavad ksida erametsakeskusest toetust metsa taastamiseks. Tegemist on maaelu arengukava 20072013 meetme 1.5 alameetmega 1.5.3 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine.
Toetuse taotlemiseks peab mets olema tulekahju, tuuleheite vi tuulemurru tagajrjel hukkunud sellel kalendriaastal, mis oli vahetult enne taotluse esitamise aastat. Metsamaa suurus peab olema vhemalt 0,5 ha, metsa hukkumise kohta peab olema esitatud keskkonnaametile metsateatis ja kahjustuse kohta tehtud metsakaitseekspertiis.
Toetatakse uue metsakultuuri rajamist ja looduslikule uuenemisele kaasaaitamist. Vajaduse korral vib taimed istutada koos taimi kaitsvate tarvikutega (heinatke, tvekrae, tvekaitse, tvetoru ja ladvakaitse).
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus erametsakeskusele. Jrgmine vimalus taotlusi esitada on 3.17. oktoobrini. Tpsemat infot toetuse kohta leiab erametsa portaalist www.eramets.ee.Erametsakeskus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012