Eesti Looduse fotov�istlus
2011/11   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/11
Eesti Eluteaduse Hoidja auhinna on plvinud professor Urve Miller

27. oktoobri Eesti looduseuurijate seltsi (LUS) ldkoosolekul anti seitsmeteistkmnes Eesti Eluteaduse Hoidja auhind Stockholmi likooli professorile Urve Millerile teedrajava erialadevahelise teaduskoost edendamise eest Lnemere piirkonna looduse ja inimajaloo seoste uurimisel.
Urve Miller (snd. 1930 Tallinnas) pidas LUSi ldkoosolekul teadusliku ettekande Looduskeskkonna muutustest Stockholmi mbruses viimasest jajast tnapevani. Urve Milleri philine teadust hlmab keskkonnaajalugu ja mikropaleontoloogiat, peamine uurimisobjekt on rnivetikad.
Urve Miller kuulub nende eesti soost tippteadlaste hulka, kes on les kasvanud ja hariduse saanud vrsil. Urve Milleri saatus on olnud nnelik ja tema saavutused silmapaistvad. Ta on juhatanud paleokoloogiauurimistid Stockholmi likoolis, publitseerinud le saja teadusliku artikli, ta on vsimatu teadusorganisaator, koostanud hulgaliselt kogumikke ja juhendanud uurijaid le kogu maailma.
Eriti tnuvrne oli Urve Milleri tegevus Eesti taasiseseisvumise eel ja jrel. Paljudel Eesti geoloogidel oli tnu temale vimalus ttada lhemat vi pikemat aega Stockholmis, erialakursusi on ta pidanud Tartus alates 1993. aastast. 19992002 ttas ta Tartu likoolis klalisprofessorina, pidades philiselt magistri- ja doktorippe interdistsiplinaarseid loenguid.
Eesti Eluteaduse Hoidja on auhind, mida antakse tunnustusena Eesti bioloogilise kultuuri loojaile ja hoidjaile. Auhind asutati 1984. aastal. Auhinna rii on kinnitanud Eesti looduseuurijate seltsi presiidium. Auhind on Vive Tolli graafiline leht Eesti eluteaduse hoidja, mida eksisteerib 25 nummerdatud eksemplari. Neist 17 on praeguseks vlja antud.Eesti Loodus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012