Eesti Looduse fotov�istlus
2011/11   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/11
Lnemere pllumajandustootja kasvatab vilja knnivabal pllul

11. oktoobril anti ktte auhind Eesti Lnemere aasta pllumajandustootja vistluse vitjale.
Vljavalituks osutus perekond Tobreluts, kes viljeleb uudset, knnivaba otseharimise tehnoloogiat. Isa Toomas ning perekond Taavi ja Lauri Tobrelutsud peavad Plvamaal tihedas koosts kolme iseseisvat talu, peamiselt teraviljatalu. Kui mulda ei pritata, siis ei segata ka vihmausse, mkoriisat ega muud kasulikku mullaelustikku. Seetttu on muld tervem ja viljakuse silimine tagatud. Auhinna sai perekond Tobreluts aga seetttu, et otseharimine vldib Lnemere reostamist. Kui kntud plde mjustab erosioon ja vetusainete rakanne, siis Tobrelutsu talud on hoopis veehoidlikumad.
Lnemere aasta pllumajandustootja valimist toetab Swedbank: vitja sai pangalt 1000 eurot. Perekond Tobreluts osaleb ka rahvusvahelisel konkursil Stockholmis, kus maailma looduse fond WWF valib kikide Lnemere maade kohalike vitjate hulgast konkursi ldvitja.
Lnemere aasta pllumajandustootja auhind anti kolmandat korda. Esimesel aastal vitis Pltsamaa lhedal asuv Kuningame veisefarm, mille pldudel taaskasutatakse reoveemuda. Mullu tunnustati aga Vrtsjrve lhedal paiknevat Marjasoo talu, kus jhvikaid ja mustikaid kasvatatakse mahajetud turbavljal, vltides seega turba erosiooni.Eestimaa looduse fond
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012