Eesti Looduse fotov�istlus
2011/11   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2011/11
Kalju Pldvere

23. mai 1929 2. september 2011

Lahkunud on arstiteadlane-patoloog ja zooloog, teenekas teadusorganisaator, kunagine riigikogu liige, emeriitprofessor meditsiinidoktor Kalju Pldvere.
Ta sndis taluperemehe pojana Ohtu klas Keila vallas. Talulapsena tundis ta varakult huvi loomatervishoiu ja looduse vastu. See huvi viis ta Tartu likooli arstiteaduskonda. Ehkki Kalju lbis ka kogu bioloogia ppekava, ji teine diplom vlja andmata, kuna seda ei lubanud tolleaegsed eeskirjad.

Haritus, lai silma- ja huvidering iseloomustab kogu Kalju Pldvere edasist elukiku: ppejud, hiljem professor TR arstiteaduskonna kateedrites (histoloogia-, neuroloogia-, patoloogiline anatoomia ja kohtuarstiteadus), meditsiini kesklabori asutaja ja juhataja, EPA histoloogiaprofessor, T zooloogiakateedri professor ja juhataja.
Teadlasena oli Pldvere ennekike morfoloog-histoloog, kelle suurim teene on koekultuuride meetodi laialdane rakendamine kudede arengu uurimisel. Zooloogiakateedri professorina ulatus tema huvidering protistidest imetajateni. Populaarsed ja hinnatud olid tema vrdleva zooloogia loengud, mis toetusid phjalikele teadmistele loomade anatoomiast ja histoloogiast.
Pedagoogina juhendas Kalju Pldvere arvukalt pilasi, kellest on saanud bioloogia vi meditsiini valdkonna tippspetsialistid, teadlased ja ppejud. Doktorantide igapevasesse juhendamisse sekkus ta vhe, sest hindas inimeste innovaatilisust. Professori lesandeks pidas ta leida omal alal anded ja nende arengut toetada.
Samas oli Kalju Pldvere alati nudlik, kuid telise ppejuna oskas ta nudmiste latti seada pilaste vimete ja soovide jrgi. Nii T rektor Jri Krner kui ka EPA rektor Nikolai Kozlov pidasid teda oma akadeemiliseks petajaks.
Lektorina oli professor Pldvere srav isiksus, kelle loenguid iseloomustas hea keelekasutus, sisutihedus, originaalsus ja mtteselgus. Tema seisukohtade ja snavttude sirgjoonelisus ja kompromissitus oli legendaarne. Tnu heale keelevaistule ja -huvile oli professor terminoloogiaekspert, kelle panus emakeelse erialakeele arendamisse on mrkimisvrne. Tema kirjutatud pikute tekst on lbimeldud ja teaduslikult tpne, aga samas haarav ja hsti loetav.
Jme Kalju Pldvere mletama suureprase ppeju-teadlasena ja sirgjoonelise eestimeelse inimesena.Raivo Raid
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012