Eesti Looduse fotov�istlus
2011/12   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Toimetaja veerg EL 2011/12
Kokkuvtete aeg

Aasta lpp on kokkuvtete tegemise aeg. Meie slmime selles ajakirjanumbris otsad kokku nii aasta puu kui ka aasta linnu teemal.
Tnavuse aasta puid jalakat ja knnapuud tutvustasime phjalikumalt selle aasta mrtsinumbris. Detsembrinumbrist saate lugeda veel ige mitut lugu mlemast puuliigist peale nende, mis on aasta jooksul avaldatud. Aasta puudest on selle aasta jooksul kirjutatud kokku heksas artiklis, neist viis on ilmunud kesolevas numbris.
Aasta lind suitsupsuke pole sel aastal nnda rohkelt leheruumi saanud, ent pole ka vga imestada, sest suitsupsuke on korra varem, 2000. aastal, juba olnud aasta lind. Pealegi on lindudel nn. oma katusorganisatsioon: Eesti ornitoloogiahing. Just EO 90 aasta juubelile oli phendatud tnavune aprillinumber, kus on phjalikumalt juttu ka aasta linnust.

Aasta viimases numbris paneme punkti ka aasta linnu teemale, et siis uuel aastal koondada thelepanu uuele aasta linnule, vi pigem lindudele, sest 2012. aasta lindudeks on valitud tllid, keda Eestis pesitseb kaks liiki: viketll ja liivatll. Aasta puuna saame jrgmisel aastal enam teada unapuust.
Kui kahte korda saab traditsiooniks nimetada, siis viks elda, et detsembrikuu kaanepersoon on tavapraselt karu. Thelepanelikule lugejale ilmselt meenub kohe, et oot-oot, eelmise aasta viimase kuu numbris juba oli artikkel karu smisharjumustest. Isegi autorite kollektiiv oli sama.
Tepoolest, aga kuna uurimist oli mahukas, siis ei andnud hte artiklisse kogu huvipakkuvat teavet mahutada. Siinses ajakirjanumbris keskenduvad karu-uurijad eelkige karu ja inimese suhetele ehk inimesega seotud toidu osale metsammmi mens. Mesikpale, teadagi, meeldib le kige mesi ning phiosa karu tekitatud pahandusest ongi mesilarsted.

Aasta lpus tagasi vaadates vime tdeda, et ajakiri Eesti Loodus jtkab oma kunagi valitud kursil tutvustada lugejatele Eesti loodust. Ajakirju tuleb ja lheb, igahel neist on oma tnulik lugejaskond. Globaliseeruvas maailmas on oluline teada, mis toimub maailmas tervikuna, ent ka meie vikeses Eestis jtkub avastamisrmu. Selleks, et mista maailma, tuleb kigepealt ppida tundma ja mistma iseennast.
Uuest aastast tuseb ajakirja kaanehind, st. hind, millega saab osta ksiknumbrit jaemgist. Aga hea uudis on see, et tellimishind ei muutu! Seega saavad kik meie lugejad ajakirja tellida vana hinnaga. Seda tasub Eesti Looduse spradel vana aasta lppedes kindlasti arvestada.

Helen KlvikHelen Klvik
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012