Eesti Looduse fotov�istlus
07-08/2003   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 07-08/2003
Kuidas lppes Balti vrtuslike metsade kaardistamise projekt?

Balti vrtuslike metsade kaardistamise (Baltic Forest Mapping BFM) projekti eesmrk oli leida ja kaardistada metsad, mis on keskmisest suurema loodusvrtusega vi mis suure tenosusega vivad areneda suure loodusvrtusega metsadeks. Vajaduse selleks tingis senini rakendatud metsade majandamise praktika, mille tagajrjel enamik Euroopa metsi on oma loodusvrtuse kaotanud. Balti riikides oli olukord senini mrgatavalt parem, kuid viimaste aastate jrsult suureneva raiemahu tttu vime ka meie ilma jda sellest, mida praegu peame nii enesestmistetavaks ja tavaliseks.

Projekti kigus juba leitud ja kindla metoodika jrgi tulevikus leitavaid metsi ei kavatseta kiki range kaitse alla vtta. Vrtuslikke metsi ja metsades olevaid vrtusi on vimalik silitada ka metsi majandades ning see nuab ainult pisut teistsugust lhenemist. Samuti saab BFM-i metoodikat kasutada abimaterjalina, et luua uusi metsakaitsealasid ning laiendada praegusi ja ttada vlja nende kaitsekord. Paaril kaitsealal on BFM-i projekti tulemusi juba katsetatud ja need on kinnitanud metoodika rakendatavust.

BFM on rahvusvaheline projekt, mida teostati Soome WWFi rahalisel toel kigis Balti riikides korraga. Kuigi vrtuslike metsade valikuks kasutatud kriteeriumid lepiti projekti alguses hiselt kokku, ei vimalda piirkondlikud iserasused tulemusi pris ks-hele vrrelda. Projekti andmete phjal valminud kaart ei ole tielik, sest niteks Eestis puudus erametsade ja omanikuta metsade kohta digitaalne kaart. Andmebaasid on nende metsade kohta kll olemas, aga kuna neis ei kajastu viimaste aastate raietegevus, ei saa ka neid arvestada absoluutse tena. Sellest hoolimata saab iga ksik metsaomanik vi muu majandaja leida samade kriteeriumide jrgi oma majandatavas metsas puistud, mis vajaksid senisest erinevat lhenemist.

Projekti alusel valminud kaardi ja projekti kirjeldatavate materjalidega saab tutvuda Internetis aadressil www.balticforestmapping.net.Eestimaa Looduse Fondi metsaspetsialist Rainer Kuuba
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012