Eesti Looduse fotov�istlus
2012/01   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2012/01
Milline on meie koolide vajadus kivimite ppekollektsioonide jrele?

Geoloogiat ksitletakse phikooli ja gmnaasiumi riiklikus ppekavas looduspetuse ning geograafia osana. ppekava jrgi peaksid kursuse lbinud pilased muu hulgas tundma geoloogilisi protsesse, kirjeldama phijoontes Eesti geoloogilist ehitust ning htlasi suutma eristada peamisi setteid ja kivimeid. petajate snul on lapsed kll geoloogiast huvitatud, kuid ainuksi raamatute ning internetis leiduvate ppematerjalide abil on geoloogilisi, nagu ka teisi loodusteaduslikke teemasid keeruline pilastele selgeks teha.
Praktilisi ppevahendeid geoloogiateemade petamiseks on paraku napilt. Paljudes koolides on kll olemas O Geotraili valmistatud ppekollektsioonid Eestis leiduvate kivimite kohta ning mitmel pool kasutatakse ikka veel vanu nukogudeaegseid ppevahendeid, kuid ppekogude puudus ja/vi vhesus on petajate snul siiski tsine kitsaskoht.
Selle probleemi leevendamiseks valmis 2011. aasta lpul Tallinna tehnikalikooli geoloogia instituudis keskkonnainvesteeringute keskuse toel Eesti kivimite ja maavarade ppekollektsioon. See sisaldab 12 nidispala: tard- ja moondekivimitest graniit, amfiboliit, gneiss ning settekivimitest sinisavi, fosforiit, graptoliitargilliit, kukersiit (plevkivi), lubjakivi (Lasname ehituspaas), purdlubjakivi (Vasalemma marmor), karplubjakivi (Borealis-lubjakivi), dolokivi ja liivakivi.
ppekollektsiooni juurde kuulub lisamaterjal: levaade Eesti ala geoloogilisest ehitusest, kivimipalade lhitutvustused, tlehed pilastele ning juhendmaterjal petajatele (vt. www.geoeducation.info/oppekollektsioonid).
Esialgu valmistati 50 komplekti, kuid juba kuu jooksul oli selge, et petajate huvi ja koolide vajadus on palju suurem. Loodetavasti nnestub kollektsioone edaspidi juurde teha ning htlasi laiendada valikut ppekavas ksitletud setete kohta (liiv, kruus, moreen jne.).
ppekollektsioonide koostamine on siiski vaid ks osa geoteaduslikust loodusharidusest, millega on viimastel aastatel tegeletud nii Tallinnas kui ka Tartus. TT geoloogia instituut ja Tartu likooli geoloogiamuuseum on korraldanud ppepevi pilastele ja petajatele, phjalikult ajakohastatakse T geoloogiamuuseumi vljapanekut, Prnumaal ehitatakse aga TT Srghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia ppekeskust.Ursula Toom, TT geoloogia instituudi peavarahoidja
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012