Eesti Looduse fotov�istlus
2012/02   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2012/02
Kes ja miks plvis mdunud aasta tegude eest keskkonnateo auhinna? Kes sai keskkonnakirve?

Eesti keskkonnahenduste koja (EKO) liikmed valivad igal aastal keskkonnateo ja keskkonnakirve tiitli vrilisi isikuid. Lplikud kandidaadid selguvad kigi heksa EKO liikmesorganisatsiooni hletusel, kus iga organisatsioon esitab omakeskis lbi arutatud seisukoha.
2012. aasta hakul otsustasime tnada keskkonnateo tiitliga keskkonnaministeeriumi kauaaegset ttajat Tiiu Raiat, kes veeosakonna nunikuna on algatanud Eestis palju vga olulisi tegevusi. Lnemere seisund oli nukogude ajal vga kehv, kuid taasiseseisvumise jrel on suudetud tle panna paljude asulate reoveepuhastid. Vga oluline samm on olnud pllumajandusettevtete suurte snnikuhoidlate lekkekindlaks ehitamine.
Lnemere merekeskkonna kaitse komisjoni HELCOMi viidatud valupunktidesse on Eesti suhtunud tsiselt ja see vajab tunnustust. Mere kaitsel on muidugi palju probleeme, mis on ka meedias klama jnud: merealade planeerimine ei jua arendusele jrele, ei ole suudetud leppida kokku, mil moel piirata laevaliiklusest tulenevat reostust. Hea on meelde tuletada ka seda, mille lahendamisel ollakse igel teel. he hea uudisena tuli 2011. aastal Euroopa Parlamendi otsus keelata pesupulbrite koostises ained, mis reostavad merd.

Keskkonnakirve plvis sel aastal teist korda majandusminister Juhan Parts. Phjuseks on ikka meie rahvuslik rikkus plevkivi, mille kasutamise viis tekitab Eesti suurimaid keskkonnaprobleeme: kaevandamine ohustab tsiselt phjaveevarusid, pletamisega aga paisatakse hku ebanormaalselt suur hulk kasvuhoonegaase iga eestimaalase kohta. Majandus, mis suuresti phineb niivrd saastaval tehnoloogial, jb paratamatult ajale jalgu ja seetttu ootaksime majandusministrilt strateegilist mtlemist kaugema tuleviku nimel.
Mdunud aastast ji keskkonnavaenuliku teona meelde ka see, kuidas maanteeamet surus peale Saaremaa silla plaane, jttes looduskaitseekspertide hinnangud keskkonnamjude hindamise lppjreldustes lihtsalt arvestamata. Majandusminister on oma snavtus vljendanud uhkust selle le, et majandus ja keskkond Eestis nii selgelt vastanduvad, kuid keskkonnaorganisatsioonide arvates saab edukas olla vaid riik, kus suudetakse elatist teenida, vtmata jrgnevatelt plvedelt laenu.Silvia Lotman, EKO koordinaator
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012