Eesti Looduse fotov�istlus
2012/3   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/3
Neli miljonit eurot aitab parandada vooluveekogude seisundit

Kuni 12. mrtsini said paisude omanikud taotleda toetust, et parandada vooluveekogude seisundit ja tita veeseaduse nudeid. Kokku on kavas jagada ligi neli miljonit eurot.
Meetme rahastamise toetuseks on aastail 20072013 kavandatud Euroopa Liidu htekuuluvusfondist 19 miljonit eurot.
ks vooluveekogude probleem on nii inim- kui ka loodustekkelised paisud, mis mjutavad veekogu seisundit, muutes niteks kiirevoolulise jeligu seisva veega veekoguks vi takistades kalade liikumist kudemispaikadesse. Vooluveekogu piiramine paisuga mjutab ka veekogus olevat veehulka ning selle temperatuuri. See vib panna vetikad vohama ja veekogu kinni kasvama.
Toetust saab taotleda selleks, et rekonstrueerida ja rajada kalapse paisule, taastada meetme mruses nimetatud jgedel lhelaste kudemispaiku ning teha korda kalade rnnet soodustavaid truupe. Veel vib toetuse toel lammutada rnnet takistavaid paise vi paisuvaresid, avada mruses nimetatud soote ja taastada endisi jesnge, lhkuda koprapaise, kujundada kaldapuistu mosaiiksust ning eemaldada jkke varisenud voolutkkeid.
Kui projekti tulemusena mjutatakse looduslikku veekogu, mille seisund on halb, vimaldavad toetused rajada maaparandusssteemi eesvoolule vi hiseesvoolule settebasseine ja lodusid. Toetust antakse tde tegemiseks vooluveekogul, mille valgala on le 25 ruutkilomeetri vi mis on nimetatud keskkonnaministri 2004. aasta 15. juuni mruses nr. 73 Lhe, jeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.KIK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012