Eesti Looduse fotov�istlus
2012/3   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/3
Algab rahvusvaheline metsandusviktoriin

Veel on veidi aega registreeruda metsandusviktoriinile Noored Euroopa metsades, mille eesmrk on suurendada pilaste teadmisi Euroopa metsadest, metsandusest ja looduskaitsest.
Vistlus, mis koosneb kahest voorust, korraldatakse teist aastat tnavugi heteistkmnes Euroopa riigis. 2010. ja 2011. aastal oli osalejaid le 9000, sel aastal loodetakse letada 10 000 piir. Osalema oodatakse 1319-aastasi pilasi kahe- vi kolmeliikmelistes vistkondades. ppematerjalid tutvustavad noortele 19 Euroopa riigi metsakorraldust, kossteeme, peamisi liike, jahindust ja looduskaitse olemust.
Vistlus peetakse kahes voorus. Eesti voorus saavad osaleda kik koolid, kes registreerivad vistkonnad hiljemalt 23. mrtsiks metsainfo.ee kodulehel. Vistkondade arv kooli kohta ei ole piiratud. Viiekmnest ksimusest koosnev viktoriin toimub 4. aprillil. Eesti voorus parima tulemuse saanud vistkond pseb finaali, kus osalevad kokku 11 riigi noored. Vistluse vitja selgitatakse vlja viktoriini ja oma riigi metsandust tutvustava ettekande alusel. Rahvusvaheline finaal on 26.27. septembril Sagadis.
Info, ppematerjalid, registreerimislehe ja tpsemad reeglid leiate vrgupaigast www.metsainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=1304&Itemid=232. Eesti vooru korraldust toetab KIK.Eesti metsaselts
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012