Eesti Looduse fotov�istlus
2012/3   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/3
Strateegilise planeerimise abimees

Sstva Eesti instituut (SEI) on koos partneritega vlja ttanud veebiphise tvahendi (www.toolkit.balticclimate.org), mille eesmrk on pakkuda Lnemere piirkonna kohalikele omavalitsustele, maakondadele ja ettevtetele tuge, et arvestada kliimamuutuste mju strateegilisel planeerimisel.
Praegu ei tajuta Lnemere piirkonnas kliimamuutusi veel kuigi tsise hdaohuna, aga jrgmistel kmnenditel vib mju suureneda ka siin: nii otseselt muutunud ilmaoludena kui ka kaudselt mujal maailmas toimunud muutuste tagajrgedena.
2008. aasta lpus 23 partneriga koosts kivitatud projekti Baltic Climate ks eesmrke oli kaasata kohaliku tasandi otsusetegijaid ja teisi huvirhmi kliimamuutusi arvestavasse planeerimisse. T he tulemusena on valminud veebiportaal, et aidata vlja selgitada kliimamuutustest tulenevaid ohte ja vimalusi ning nidata, kuidas lahendada kliimakaitse probleeme arengustrateegiates, nii et edeneks oma piirkonna/valdkonna areng. Enamik tvahendi materjalidest on tlgitud kigisse Lnemere riikide keeltesse, htlasi on materjalid inglise keeles.
Projekti Baltic Climate partnerid Eestis olid peale SEI Harju ja Rapla maavalitsus, Harjumaa histranspordikeskus ning Saku, Kohila ja Kehtna vallavalitsus. Projekti kaasrahastas EL Lnemere piirkonna programm 20072013. Eesti tegevusi toetas KIK.SEI
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012