Eesti Looduse fotov�istlus
2012/6-7   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/6-7
Lhejed on taas lbitavad

Keskkonnateabe keskus (KTK) lpetas 3. mail Kasari, Pirita, Loobu, Mustoja ja Kunda je koloogilise seisundi parandamise td.
Merre suubuvate jgede parem seisund muudab paremaks ka rannikumere koloogilise seisundi. Projekt aitab kaasa kalapopulatsioonide, sealhulgas nii rannikumeres kui ka siseveekogudel elunevate siirdekalade kaitsele.
Euroopa Liidu nuete kohaselt tuleb tagada lhe, jeforelli, meriforelli ning harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule vi selle ligule ehitatud paisul kalade lbips les- ja allavoolu 2013. aasta 1. jaanuariks.
Tid tehti Pirita je Nehatu, Loo ja Paritkke paisul, Loobu je Loobu paisu, Mustoja je Vihula alumisel paisul ja Kunda je Estonian Celli paisul. Peale selle tehti tid Kasari je Laastre paisul, mis kuulub karpkalalaste elupaigaks olevate veekogude hulka.
Tde maksumus oli ligi kaks miljonit eurot. Projekti rahastati Euroopa Liidu htekuuluvusfondist ja need teostati keskkonnaministeeriumi meetme Vooluveekogude seisundi parandamine raames.KTK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012