Eesti Looduse fotov�istlus
2012/6-7   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/6-7
Eesti on keskkonnainfo edastuse poolest parimate seas

Euroopa keskkonnaagentuuri (EKA) avaldatud aruanne nitab, et Eestis on keskkonnainfo kogumine, jlgimine ja kttesaadavus tipptasemel: need on tunnistatud parimaks koos hendkuningriigi, Saksamaa ja Rootsiga.
EKA analsis keskkonnateabe- ja vaatlusvrgu (Eionet) kaudu esitatavate andmevoogude tulemusi perioodil 2010. aasta maist kuni 2011. aasta aprillini. Andmevahetuse analsis hinnati 12 regulaarset ja prioriteetset andmevoogu 32 EKA liikmesriigis ning 6 koostriigis. htlasi koguti teavet veel nelja muu andmevoo kohta, mis puudutavad osooni kontsentratsiooni, veevarusid, heitvee nitajaid ning Euroopa saasteainete heite- ja lekanderegistrit.
Eesti aruandluskohustust EKA ees tidab keskkonnateabe keskus (KTK). Ettevtted ja asutused sisestavad keskkonnaandmed infossteemidesse, mida ttleb KTK, kes vajaduse korral teeb lisaarvutusi ning edastab teabe nutud vormis EKA-le. Niteks 2010. aastal raporteeris hu kohta 1750 ettevtet, mullu tegi seda 1844 ettevtet.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012