Eesti Looduse fotov�istlus
2012/6-7   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/6-7
Europarlamendi keskkonnakomisjon nuab ambitsioonikamat kalanduspoliitikat

Euroopa Parlamendi (EP) keskkonnakomisjon tegi 8. mail julise otsuse htse kalanduspoliitika reformi kohta.
Selle jrgi tuleks vtta kohustus taastada kalavarud 2015. aastaks lausa le jtkusuutliku taseme ning parandada aastaks 2020. kalanduse keskkonnastandardeid. Kalapgilaevastik tuleb viia vastavusse ndsete kalavarudega ning muuta kindlaks phimtteks, et eelise saavad jtkusuutlikud pgiviisid.
Praegune htne kalanduspoliitika on suuresti lbi kukkunud: pole nnestunud katsed ei kalavarusid taastada, laevastikku vhendada ega peatada lepki. Sellega on kaasas kinud merekeskkonna pidev hvitamine, niteks 200 000 merelinnu mttetu surm kalapnistes.
Kalanduspoliitika eelnu peaks kalanduskomisjonis hletusele pandama juuli alguses, plenaarhletus on kavas septembri alguses.EP
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012