Eesti Looduse fotov�istlus
2012/8   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/8
Lnemere halb seisund ohustab merelinde

Maailma juhtiv linnukaitsehendus BirdLife International (BLI) avaldas juunis rahvusvahelise liikide punase nimestiku (Red Data List) linnustiku uuendatud osa, kus kogu maailmas ohustatud liikide hulka on arvatud kaks Eestis veel arvukat mereparti: aul ja tmmuvaeras.
Selle phjus on nende kahe liigi Lnemerel talvituva asurkonna vga kiire kahanemine viimase paarikmne aasta jooksul. Samal ajal on Lnemerel tunduvalt vhenenud ka teiste mereliste sukelpartide, niteks mustvaera, haha, merivardi ja kirjuhaha arvukus. Kirjuhahk on tunnistatud ohustatud liigiks juba varem.
Nende muutuste heks peaphjuseks peetakse Lnemere halba keskkonnaseisundit: naftareostust, sadamate ja meretuuleparkide arendamist, merephja kaevandamist jms. Kuna kigi nimetatud linnuliikide jaoks on Eesti merealad vga oluline lbirnde- ja talvituspaik, langeb Eestile suur vastutus nende liikide silimise ja kaitse eest.
Hoolimata viimaste aastate uurimisprojektidest on teadmised Eesti avamerealade loodusvrtustest siiski veel napid. Seetttu on ilmselt suur osa looduskaitse seisukohalt thtsatest avamerealadest seni kaitseta. Eesti ornitoloogiahing (EO) leiab, et merealade kaitse ja kasutamine tuleb riigi tasemel kavandada he vi mitme suurema planeeringuga. Tuuleenergia-, kaevandus-, sadamaehitus- ja muude mereliste arendusprojektide elluviimise eel tuleb aga senisest phjalikumalt kaaluda nende mju Lnemerele ja selle elustikule.
Vt. lhemalt, sh. punase nimestiku uuendusi, EO kodulehelt www.eoy.ee.EO
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012