Eesti Looduse fotov�istlus
2012/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/9
Elanikud hindasid Eesti keskkonnaseisundi heaks

Keskkonnaministeerium esitles 2. augustil Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringut. Selgus, et 85% elanikest on andnud Eesti keskkonnaseisundile hea vi vga hea hinnangu.
Kige parem hinnang anti loodusega tutvumise vimalustele loodusradadel vi iseseisvalt. Ka puhta joogivee kttesaadavust, jtmekorraldust ja loodusvrtuste hoidmist hinnati pigem heaks.
Looduskaitse phjustab sageli vastakaid arvamusi, seetttu ksiti uuringus osalejatelt, mida peetakse loodushoiu puhul oluliseks. 98% vastajatest leidis, et looduse hoidmine toob kasu, ning 77% oli kas tiesti vi pigem nus, et kui valida tuleb kahe vimaluse vahel kas silitada looduskeskkond vi arendada majanduslikult kasumlikku tegevust , siis ei tohiks looduskeskkonda ohverdada. Enamiku jaoks ei ole loodushoid midagi vljastpoolt peale surutavat. 81% nustus, et keskkonna seisund on otseselt seotud inimeste elukvaliteediga.
Kige kriitilisemad on Eesti elanikud saastava suurtstuse, mere puhtuse ja uute kaevanduste kavandamise suhtes. Selles valdkonnas ilmneb selge erinevus Eesti piirkondade vahel. Tallinna elanikud on kige kriitilisemad hu puhtuse ja mere seisundi suhtes. Ida-Virumaa inimesed muretsevad puhta joogivee ja hukvaliteedi prast.
Uuringust selgus, et Eesti inimene peab end ldiselt keskkonnateadlikuks. Vrreldes 2010. aasta uuringuga on paranenud hinnang hiskonna keskkonnateadlikkuse kohta. Endiselt on populaarsed puhke- ja sportimisvimalused looduses matka- ja pperadadel. le poole vastajaskonnast (61%) on viimase 12 kuu jooksul kinud mnel loodusrajal.
Keskkonnainfo Eesti kohta on muutunud aina kttesaadavamaks: 64% meelest on see tiesti vi pigem kttesaadav, vastupidist vitis vaid 3%.
Uuringus osalesid 1574-aastased inimesed. Ksimustele vastas 1005 inimest ning uuringutulemusi saab laiendada Eesti vastavaealisele elanikkonnale. Uuringu tellis keskkonnaministeerium ning selle tegi turu-uuringute aktsiaselts.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012