Eesti Looduse fotov�istlus
2012/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2012/9
Kus on hk saastest paks?

Vrgupaigast www.eea.europa.eu/highlights/eleven-member-states-exceed-air saab uurida Euroopa keskkonnaameti (EEA) aruannet hku heidetud saasteainete kohta Euroopas.
Piirilese husaaste kauglevi konventsiooni Gteborgi protokolli jrgi on kehtestatud heite riiklikud piirmrad nelja peamise saasteaine kohta. Need on lmmastikoksiidid (NOx), metaanist erinevad lenduvad orgaanilised ained (NMVOC), vveloksiidid (SOx) ja ammoonium (NH3).
Aruandest ilmneb, et tervelt ksteist EL liikmesriiki on letanud rahvusvaheliselt inimeste tervise ja keskkonna kaitseks kokku lepitud piirmrasid. Kige suuremad patused on Taani ja Hispaania: kumbki pole suutnud kinni pidada kolmest nitajast. Enim saastet satub hku maanteetranspordist, kodumajapidamistest, elektrijaamadest, pllumajandusest ja mnest tstussektorist.
Positiivse poole pealt toob aruanne esile SOx heite ldise vhenemise 82% ja NOx heitkoguste kahanemise 47% aastatel 19902010. NOx heite vhenemise peaphjus on katalsaatorite kasutus autodel, samuti tugevam kontroll tstusettevtete saaste le.
Eesti pole kll Gteborgi protokolli eraldi ratifitseerinud, aga ks selle osaline on Euroopa Liit. Seetttu on Gteborgi protokollis ksitletud vlishu saasteainete heitkoguste piirmrad kajastatud direktiivis 2001/81/E, kus on toodud piirkogused ka Eesti kohta. Eesti on neist kinni pidanud. Ajavahemikus 19902010 on Eesti NOx, NMVOC, SOx ja NH3 heide vhenenud vastavalt 50, 46, 70 ja 58%.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012