Eesti Looduse fotov�istlus
01/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
SNUMID EL 01/2002
Snastikumk toetas loodushoidu.

Mitmekeelse keskkonnasnastiku EnDic-2000 mgist saadud 90 000 krooni kanti sihtannetusena Emaje Suursoo kaitsealatarbeks keskkonnaministeeriumi arvele.

Aastatepikkuse t tulemusena ilmus mitmekeelne keskkonnasnastik EnDic-2000 ((vt. lhemalt Eesti Loodus,2001,5, lk. 214) 2001. aastal tiraaiga 2500 eksemplari. Nelisada eksemplari kinkis Soome Keskkonnainstituut Eestile ja lubas neid peatoimetaja Aleksander Maastiku soovi kohaselt Eesti looduskaitse heaks ma.

Mki korraldas raamatu vlja andnud kirjastusaktsiaseltsi Mats juhataja Heido Ots. Snastikku sai osta ajakirjade Keskkon-natehnika ja Eesti Loodus toimetustest.

Nd on snaraamatud mdud ja keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingeli kinnitusel on saadud 90 000 krooni kantud ministeeriumi arvele. Sellel aastal kasutatakse seda summat Emaje Suursoo kaitseala tarbeks. Asjakohane teade saadeti ka Soome Keskkonnainstituudi peadirektorile Lea Kauppile.EL
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012