Eesti Looduse fotov�istlus
2012/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/9
Elektritootmisel on olulisim vhene keskkonnakahju

Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud uuringust selgub, et Eesti inimesed peavad elektritootmise aspektidest kige olulisemaks seda, et kaasnev kahju keskkonnale oleks vimalikult vike.
Vimalikult vhese keskkonnamju seadis elektritootmise aspektidest esikohale 44% uuringutes osalenuist. 36% vastas, et kige olulisem on odavus. 21% pidas kige thtsamaks sltumatust vlistest elektritootmise allikatest.
Uuringus paluti anda hinnang ka elektritootmise viisidele. Kige positiivsema hinnangu plvis tuuleenergia. Teisel kohal oli puit ja biomass. Kige halvemaks peeti tuumaenergiat.
Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring korraldati 1574-aastaste elanike seas 31. maist kuni 13. juunini. Ksimustele vastas 1005 inimest; tulemusi saab laiendada Eesti vastavaealisele elanikkonnale. Uuringu tegi turu-uuringute aktsiaselts.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012