Eesti Looduse fotov�istlus
2012/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/9
Keskkonnaamet vljastas loa rajada mingikasvandus

Keskkonnaamet andis augusti alguses osahingule Nuck Farm loa pidada Noarootsi valda kavandatud farmis tehisoludes minki. Nii keskkonnaameti hinnangul kui ka osahingu Adepte Ekspert koostatud ekspertarvamuse jrgi vastab projektis kavandatud viisil rajatav mingikasvatus tielikult stestatud nuetele, mis peab vlistama, et loomad omal jul vi krvalise abiga loodusesse satuksid. Farmi rajamine on koosklas looduskaitseseadusega, mis lubab minke pidada ainult Mandri-Eestis.
Looma- ja looduskaitsjad on farmile vastu. Selle philine oht on mingi sattumine loodusesse: loom kuulub Eesti looduslikku tasakaalu ohustavate vrliikide nimekirja.
Arvestades asjaoluga, et luba taotleti projekti staadiumis, jttis keskkonnaamet endale iguse tunnistada luba kehtetuks, kui kasutusse vetav farm ei vasta mruse nuetele. Mingifarmi peab olema ehitatud rangete nuete jrgi ja seal tuleb tagada pidev pevane valve, et saaks kiirelt reageerida inimeste pahatahtliku tegevuse, loodusnnetuste vi muude nnetusjuhtumite korral.Keskkonnaamet/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012