Eesti Looduse fotov�istlus
2012/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Toimetaja veerg EL 2012/10
Ikka, ikka lõuna poole, kus Egiptimaa

Mihklipäev on möödas, sügisesed põllutööd peaksid olema nüüd läbi ning suilised oma palga kätte saanud. Kalendrisügis on kestnud vaevalt kuu, kuid mõnedki loodusnähtused viitavad juba talve algusele, soovime siis talve või mitte. Lindude ränne küll veel kestab, aga suur osa liike on juba lõunamaadele jõudnud. Oktoobri põhiloona ongi paslik vaadata lindude rände põhjusi ja rändeuuringuid.

Avaloos vaatleb Tuul Sepp linnurände põhjusi: miks ikkagi võtavad paljud liigid ette kurnava ja eluohtliku retke? Umbes kümnest tuhandest maailma linnuliigist rändab ligi viiendik ning mõnegi liigi teekond talvitusalale võib ulatuda paarikümne tuhande kilomeetrini. Talve eest on parem pageda, aga kas siis just nii kaugele? Õhku jääb rippuma teisigi küsimusi.
Eesti Looduses oleme lindude rändest avaldanud pikemaid või lühemaid kirjatöid igal hooajal, nii kevadel kui ka sügisel. Ent senised kirjutised on enamjaolt olnud uurimisest, eelkõige lindude rõngastamisest, millel on Eestis kuulsusrikas ajalugu. Eks see on võimaldanud paljudel loodushuvilistel anda teadusuuringutesse oma panus.

Rõngastatakse tänapäevalgi, kuigi ka Eestis on rändeuuringutel üha enam kasutatud linnuradari abi. Seade võimaldab hinnata parvede suurust, lennutrajektoori, lennukõrgust ja muudki. Rändavate lindude liiki määrates on aga endiselt asendamatud ornitoloogide teadmised.
Ka sügisene seeneaeg hakkab pikkamisi lõppema. Ehkki oktoobri alguseni pole öökülmi olnud, on vähemasti Tartu ümbruse metsad pigem seenevaesed, nagu oleks juba hilissügis. On paras aeg otsida muid seeni peale söögiseente, näiteks saaresurma tekitajat kottseent ning multšidega levikut laiendavaid invasiivseid tulnukaid. Tasub mõtiskleda ka seente värvuse üle. Siit numbrist leiab Seenevana Erast Parmasto ühe viimastest kaastöödest Eesti Loodusele.
Peale loodusnähtuste tasub sügisel tähele panna, kas oled tulevaks aastaks juba tellinud Eesti Looduse ja meie teised kolm loodusajakirja Horisondi, Loodusesõbra ja Eesti Metsa. Tellijate rõõmuks jätkub uuel aastal Looduse Raamatukogu sari nelja raamatuga, mille saavad vastava ajakirja tellijad endale tasuta. Oktoobris tuli Loodusesõbra tellijatele koos ajakirjaga Juhani Püttsepa raamat ning detsembris ilmub Eesti Metsa metsaraamat (vt. lk. 56).
Tellides saate meie väljaandeid soodsamalt. Soodustusi on nii üliõpilastele kui ka pensionäridele, samuti saavad MTÜ Loodusajakirja liikmesühingute liikmed 10% hinnaalandust. Tellida on võimalik nii meie veebilehe kaudu www.eestiloodus.ee/tellimine.html, Eesti Posti kontorites kui ka meie Tallinna ja Tartu toimetuses.Toomas Kukk
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012