Eesti Looduse fotov�istlus
2012/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/10
EKO kaebas kohtusse mingifarmiloa

Eesti keskkonnahenduste koja (EKO) liikmed esitasid 3. septembril Tallinna halduskohtule kaebuse keskkonnaameti otsuse kohta, millega anti osahingule Nuck Farm luba pidada minke tehisoludes Noarootsi vallas.
Kaebuse taust on lihtne: EKO liikmed on veendunud, et Eestis ei tohiks ameerika naaritsa ehk mingi farmidele uusi tegevuslube anda, seda keelab ka looduskaitseseadus. Ameerika naaritsate farmid on vrliikide sissetoojad, nende prast on kohalik liik euroopa naarits judnud vljasuremise piirile, samuti phjustavad mingifarmid pidevalt lahti psevate loomade tttu kahjustusi linnukaitsealadele. Juunis saatsid EKO liikmed ka keskkonnaministrile kirja. Selles rhutati vajadust tpsustada Eesti igusakte, et ettevtjatelegi oleks selge mingifarmide kui loodust kahjustava tegevuse lubamatus.
Loe tpsemalt EKO kodulehelt www.eko.org.ee/2012/09/eko-liikmed-kaebasid-kohtusse-ameerika-naaritsa-farmile-loa-andmise-otsuse.EKO/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012