Eesti Looduse fotov�istlus
2012/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2012/10
Elmar Kaar

10. juuni 1928 29. august 2012

Elmar sndis Vrumaal Antsla vallas talupidaja kolmanda pojana. 1942 lpetas ta Lusti algkooli ja 1948 Vru keskkooli. Sama aasta sgisel astus ta TR metsamajanduse osakonda, pingud jtkusid 1951. aastal asutatud Eesti pllumajanduse akadeemias.
Prast lpetamist 1953 mrati Elmar tle EPA metsandusteaduskonna metsakasvatuse kateedrisse vanemlaborandina. 1954 sgisel astus ta aspirantuuri TA zooloogia ja botaanika instituuti (ZBI), uurimist ksitles metsakasvatuse vimalusi Saaremaa looaladel. 1958. aastal anti talle nende uurimuste eest bioloogiakandidaadi kraad.

Aastail 19571963 ttas Elmar Kaar ZBI metsasektoris nooremteadurina, tema uurimisvaldkond oli Loode-Eesti loometsad ja nende majandamise tingimused. Hiljem lisandusid uurimistd Eesti kultuur- ja looduslikes tammikutes. 1965. aasta sgisest, saanud metsainstituudi vanemteaduriks, keskendus tema teadust tasandatud plevkivikarjride metsastamisele.

Rajatud katsekultuuridest on ndseks kasvanud le 40-aastased puistud. Saadud uurimistulemuste phjal on rekultiveeritud ligi 11 000 ha tasandatud plevkivikarjre. Plevkivikarjride metsastamise uurimise krval alustas ta 1970. aastal Kohtla-Jrve plevkivikeemiatstuse tuha- ja poolkoksimgedel haljastuskatseid: uuris sealseid kasvuolusid, rajas mitmeaastaste rohttaimede ja 28 puu- ja psaliigi katsekultuure, selgitas vlja haljastamiseks vajalikud vetised ja nende optimaalse koguse. Haljastustid juhendas Elmar kuni 2005. aastani. Selle aja jooksul haljastati le 70 hektari tuha- ja poolkoksimgede nlvu.
Heade saavutuste eest plevkivikarjride rekultiveerijana mrati Elmar Kaarele 1975. aastal Nukogude Eesti preemia. 1985. aastal sai ta NSVL ministrite nukogu esimese preemia rikutud maade rekultiveerimise efektiivsete meetodite vljattamise ja rakendamise eest. Sellist tunnustust ei ole plvinud kski teine Eesti metsateadlane. Tema eestvttel koondati teave maavarade kaevandamisega rikutud maade rekultiveerimise kohta monograafiasse, mis on ilmunud 2010. aastal koosts kaasautoritega.
Elmar oli visa ja jrjekindel tmees. Veel oma elu viimasel peval vestles ta pikalt ajakirjanikuga ja talle saigi saatuslikuks mure Kohtla-Jrve lhedale rajatud vrtuslike katsealade tuleviku prast.
Kolleegid mletavad Elmarit kui vastutulelikku, tkat, abivalmis ja sbralikku inimest.lo Tamm
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012