Eesti Looduse fotov�istlus
2012/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/10
Uus misakoolide programm ootab taotlusi

Kinnituse on saanud misakoolide programm aastateks 20122016. Programmi eesmrk on toetada endistes misahoonetes tegutsevate koolide kujundamist kohaliku haridus- ja kultuurielu keskusteks ning tutvustada ldsusele senisest enam misakoolides leiduvaid kultuurivrtusi. 2012. aasta taotlusvooru thtaeg on 3. oktoober.
Programmi kaudu toetatakse tegevusi, mis aitavad paremini kavandada misaansamblite mitmeklgsemat kasutust, niteks korraldada koolitusi, ppepevi, laagreid ja nitusi ning teha trkiseid, mis tutvustavad ja vrtustavad ajaloolist misahoonet. htlasi vib toetust taotleda, arendamaks misakompleksidega seotud ettevtlust, vi selleks, et teha muinsuskaitseuuringuid, koostada hoonete restaureerimis- ja remondiprojekte, teha vrtuslike hoonedetailide hdatarvilikke remonditid.
Programm jtkab kultuuriministeeriumi 2001. aastal alustatud riiklikku misakoolide programmi, mis keskendus peamiselt ehitus- ja restaureerimistdele. Senise programmi raames on 266 taotluse alusel eraldatud le kolme miljoni euro.
Vt. tpsemalt www.kul.ee/index.php?path=0x214x635.Kultuuriministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012