Eesti Looduse fotov�istlus
10/2003   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
artiklid EL 10/2003
Looduseuurijate selts saja viiekmnene

Kui kmme baltisaksa teadlast geoloog Alexander Gustav v. Schrenk, botaanik Alexander v. Bunge, fsik Ludwig Friedrich Kmtz, zooloog Herman Martin Asmuss, keemik Carl Ernst Heinrich Schmidt, farmatseut Rudolf Richard Buchheim, agronoom Georg Paul Alexander Petzholdt, astronoom Johann Heinrich Mdler, anatoom Carl Bogislaus Reichert, zooloog Adolph Eduard Grube ja Raadi misnik Carl Eduard v. Liphardt hel 1853. aasta sgispeval Tartusse kogunesid, et oma kodulinna looduseuurijate selts asutada, sundis neid seda tegema mitu asjaolu: 19. sajandi alguse ja esimese poole hiskondlikus elus ja mttemaailmas toimunud muutused, Tartu likooli taasavamine, intelligentsi kokkuvool Tartusse, 1792. aastal asutatud Liivimaa ldkasulik ja konoomiline Sotsieteet, mis peale pllumajandusksimuste tegeles tagasihoidlikult ka piirnevate loodusteaduslike probleemidega.

Sotsieteedi toetusel asutatigi selle juurde Tartu Loodusuurijate Selts. Varsti selgus, et sotsieteet suhtub ilmse jahedusega seltsi kavadesse laiendada tegevust mitmesse puhtloodusteaduslikku valdkonda. Selle peale tekkis seltsi juhtidel idee prduda liitumisettepanekuga Tartu likooli poole. Ettepanek veti vastu ja aastail 18781939 tegutseski loodusuurijate selts Tartu likooli juures. 193940 liituti vast asutatud Eesti Teaduste Akadeemiaga, 194046 uuesti likooliga ja 1946. aastast senini tegutsetakseTeaduste Akadeemia organisatsioonina (praegu assotsieerunud TA-ga).

Oma saja viiekmne tegutsemisaasta jooksul on LUS teinud ra imetlusvrselt suure t: koondanud enda mber sadu looduseuurijaid ja -vaatlejaid nii professionaale kui ka asjaarmastajaid, publitseerinud phjalikke uurimusi Eesti looduse mitmesuguste organismirhmade ja loodusnhtuste kohta, teinud palju selleks, et muuta Eesti loodusteaduslikult heks detailsemalt lbi uuritud maaks Euroopas. LUS on propageerinud edukalt loodushoiu ideid, korraldanud sadu konverentse, nupidamisi ja kokkutulekuid. Viimaste seas on erilisel kohal olnud looduseuurijate pevad, mis mnikord on muutunud leriigiliseks ja isegi rahvusvaheliseks looduseuurijate konverentsiks. Erilisel kohal on LUSi tegevuses olnud Baltimaade suurima loodusteadusliku raamatukogu koostamine.

Kui esialgu LUS peamiselt vaid registreeris loodusnhtusi, siis varsti, Karl Ernst von Baeri esimeheks oleku ajal (186976) hakati tegelema mitme teadusharu, eriti bioloogia ldiste teoreetiliste ksimustega, niteks elu tekke, olemuse ja evolutsiooni probleemidega.

LUSi t ja tegevus on olnud lbi aegade kiiduvrselt ja laiahaardeliselt demokraatlik: loodusnhtuste lihtsa kirjeldamise ja selliseks tegevuseks innustavate abimaterjalide avaldamise krval (meenutame sarjas Abiks loodusevaatlejale ilmunud brore mitmesuguste loodusvaatluste juhenditega) on LUS publitseerinud sisukaid ja krgteoreetilisi tid seerias Schola biotheoretica. Niisiis tulebki looduseuurijate seltsis nha ja hinnata akadeemilist, soliidsetel teaduslikel phimtetel tegutsevat, demokraatlikult meelestatud loodusehuviliste hendust, mis teeb likasulikku td looduse igaklgse tundmappimise, sellekohaste teadmiste levitamise ja looduse kaitse nimel.

Seltsi thtpevaks on vlja antud kauaaegse teadussekretri Linda Kongo monograafia Eesti Looduseuurijate Seltsi sada viiskmmend tegevusaastat, mis annab suureprase, ksikasjaliku, hiigelsuurel lbittatud arhiiviainesel phineva levaate seltsi nd juba poolteist sajandit kestnud pidevast, vaheaegadeta tegevusest. Meie ees avaneb pilt sadadest kodumaa loodust uurivatest, vaatlevatest ja kaitsvatest entusiastidest, olgu nad siis krgeid tiitleid kandvad professorid ja akadeemikud, lihtsad pllutlised, lipilased, arstid vi apteekrid. Neid hendab ja koondab armastus ja huvi looduse vastu. Nagu see on omane kikidele looduseuurijate seltsi suurde perre kuuluvatele inimestele.


Artikkel phineb Linda Kongo monograafia Eesti Looduseuurijate Seltsi sada viiskmmend tegevusaastat (2003) saatesnal.


Hans Trass (1928) on Eesti looduseuurijate seltsi aupresident.Hans Trass
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012