Eesti Looduse fotov�istlus
2012/11   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2012/11
Kuidas tunnustatakse must-toonekure vi kotka pesa leidjat?

Kotkaklubi soovib seista hea selle eest, et vikese arvukusega kotkad ja must-toonekurg kuuluksid meie loodusesse ja ilmestaksid siinseid maastikke ka tulevikus. ks moodus seda sihti saavutada on vtta kaitse alla vimalikult palju nendele liikudele kuuluvaid pesapaiku. Ent seadusega saab kaitsta ainult teadaolevaid pesi. Hinnangulise arvukuse phjal on knealuste liikide (kik kotkad ja must-toonekurg) pesadest teada pisut alla poole. Seega on suur osa pesadest teadmata. Nende kekik oleneb palju juhusest, niteks maaomaniku plaanidest oma metsaga. Kaitsealadel ei pea meile teadmata kotkapesade prast ldjuhul muretsema, sest ala kaitsekord hoiab inimtegevuse kontrolli all. Teistsugune on olukord aga majandusmetsades.

Kotkaklubi liikmed otsivad ja ka leiavad ise palju uusi kotkapesi, aga sellest ei piisa, et saavutada kigi liikide soodne seisund, sest igal aastal liigub osa kotkaid uutesse pesadesse. Seetttu oleme loonud pesaleiustipendiumi. Loodame, et see innustab metsast leitud pesadest meile sagedamini teada andma. Eelkige kuuluvad sihtrhma inimesed, kes kivad metsas tihti: metsnikud, metsakorraldajad, metsaomanikud, jahimehed, matkajad jt. Tegelikult on seaduse jrgi igahe kohustus teatada esimese kaitsekategooria liigi pesast. Ent enamasti ei ole pesa asustavat liiki kuigi kerge mrata, eriti pesitsusvlisel ajal.

Kui saame teate leitud pesa kohta, siis kigepealt vaatab selle pesa le ekspert. htlasi pab ta teha kindlaks, kellele pesapaik kuulub (alati ei ole see vimalik). Seejrel teatatakse leidjale tulemus ja vajaduse korral ksitakse lisaandmeid stipendiumi mramiseks. Pesaleidjatele meldud stipendiumi suurus oleneb leitud liigist: summa on 65 vi 300 eurot.
Leitud pesa andmed saadetakse keskkonnaametile, kes kannab selle registrisse; andmed edastatakse ka siis, kui pesa ei kuulu kotkale vi must-toonekurele. Senine kogemus on nidanud, et ligikaudu 90% teatatud pesadest ei ole stipendiumi vrilised, seega kuuluvad mnda teise liiki: enamasti on tegu kas hiireviu, herilaseviu vi kanakulli pesaga. Ent sellest statistikast hoolimata ootab Kotkaklubi igal juhul teavet sraste risupesade kohta. Huvi- ja sihtrhmale oleme jaganud veekindlat taskuformaadis trkist Suurte risupesade vlimraja. See sisaldab juhiseid, kuidas suuri linnupesi vljas mrata.
Sellise stipendiumissteemi vtsime kasutusele 2010. aasta alguses. Praeguseni on vlja makstud 46 pesaleiustipendiumi 39 inimesele. Neist pesadest 22 on olnud merikotka, ksteist kalakotka, kmme vike-konnakotka ja kolm must-toonekure omad. Stipendiumi statuudi jrgi Kotkaklubi liikmetele pesaleiustipendiumi ei maksta. Stipendiumi eelarvefondi rahastatakse peamiselt annetustest.
Tpsemat teavet pesaleiustipendiumi kohta leiab veebilehelt www.kotkas.ee.Renno Nellis ja Urmas Sellis, Kotkaklubi
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012