Eesti Looduse fotov�istlus
2012/11



   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012




   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2012/11
KAUPO ELBERG, 20. november 1934 30. august 2012

Entomoloog, populariseerija, teadlane ja ppejud Kaupo Elberg oli maailma silmis eelkige dipteroloog ehk kahetiivaliste uurija. Ta sndis Tallinnas Eesti maapanga raamatupidaja Julius Elbergi pere teise lapsena. 1952. aastal lpetas ta Tallinna 10. keskkooli hbemedaliga ja 1957. aastal TR bioloogina.

Tema diplomit ksitles Vrtsjrve mbruse surussklasi (Chironomidae); auhinnatna sai see krgeima preemia. Prast likooli lpetamist suunati vrske diplomand tle ENSV vabariiklikusse sanitaar-epidemioloogiajaama. 1959. aastal astus ta aspirantuuri TA zooloogia ja botaanika instituuti (ZBI).
Kaupo keskendus oma uurimists krbeste mitmekesisusele ja sstemaatikale. Tema juhendajaks sai vene dipteroloogide koolkonna rajaja professor Aleksander Stackelberg (18971975) Leningradist. Bioloogiakandidaadi vitekirja kaitses ta 1971 Tartus teemal Eesti soode akalptraatsete krbeste (Diptera: Brachycera) fauna.

Prast aspirantuuri lppu 1962 jtkas Kaupo ZBI-s nooremteadurina, hiljem vanemteadurina, juhtteadurina ja entomofaunistika trhma juhatajana. Alates 1988. aastast ttas Kaupo osakoormusega dotsendi ametikohal Tartu likoolis, kus luges Eesti loomastiku ja zoogeograafia ainekursust ning juhendas entomoloogia suvepraktikume. Kaupo oli aktiivne paljudes erialahingutes. LUS-i entomoloogiasektsioonis on ta aastate vltel pidanud le 50 ettekande.
Kaupo esimene teadusartikkel ilmus 1959 entomoloogiakogumikus, viimane ajakirjas Zootaxa 2009. Vahelejva 50 aasta sisse mahub ligi sada teadus- ja aimetrkist, neist 20 ajakirjas Eesti Loodus. Toimetaja ja tlkijana osales ta paljude vljaannete, sealhulgas Loomade elu ettevalmistamisel.
Tunnustamaks panust kahetiivaliste uurimisse, on tema auks nimetatud hulk teadusele uusi liike: Anthomyza elbergi Andersson, 1976, Cerodontha elbergi Nowakowski, 1973, Meromyza elbergi Fedoseeva, 1979 ja teisi.
Kaupo mistis, et kahetiivaliste sstemaatika uurimine saab tugineda kollektsioonimaterjalile. Tema koostatud ligi 140 000-isendiline krbeste kogu asub EM PKI zooloogiaosakonnas, seda vivad kasutada uurijad kogu maailmast. Lisaks igasuvisele aktiivsele kogumisele Eestis viisid 20 kogumisretke teda Siberisse, Kesk-Aasiasse ja Kaug-Idasse. Eriti mahukas on Kamtatka poolsaarelt kogutud materjal, mis osaliselt ootab lbittamist ja kirjeldamist. Haiguse svenedes sstematiseeris ja korrastas Kaupo kollektsiooni viimase vimaluseni.
Kaupo jb meelde nii enda kui ka teiste suhtes nudliku ja faktitpse inimese ja kolleegina, harukordse kogujana ning humoorika vestluskaaslasena.



Olavi Kurina ja Mati Martin
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012