Eesti Looduse fotov�istlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/12
Enamik EL liikmeid psib hsti Kyōto kohustuste teel

Euroopa keskkonnaagentuur (EEA) avaldas oktoobri lpus kaks raportit, millest nhtub, et kasvuhoonegaaside heide vhenes EL-is mullu 2,5%. Niimoodi ollakse igati vimelised titma Kyōto protokolliga vetud kohustust vhendada aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heidet viiendiku vrra, vrreldes 1990. aastaga: praeguseks on jutud 16,5%-ni; kui arvata vlja rahvusvaheline lennundus, siis koguni 17,5%-ni.
Suhteliselt enim on heitkogus kahanenud nendes riikides, kelle panus ldisesse heitesse on vike: Kpros 13% ning Belgia, Soome ja Taani 8%. Suurima absoluutse heite vhendamisega on saanud hakkama hendkuningriik (36 miljonit tonni CO2 ekvivalenti Mt CO2 eq ehk 6%), Prantsusmaa (24 Mt CO2 eq ehk 5%) ja Saksamaa (17 Mt CO2 eq ehk 2%).
heksas liikmesriigis heide suurenes; enamasti on tegemist riikidega, kus 1990. aastaga vrreldes on heide kige rohkem vhenenud. Enim suurenes kasvuhoonegaaside heide Bulgaarias (6%), Leedus (3%) ja Rumeenias (2%). Meie noppisime raportist osavalt vlja tiga, et vrreldes 1990. aastaga on Eesti oma kasvuhoonegaaside heitkogust vhendanud koguni poole vrra ning on seega Euroopa Liidu edukaim Kyōto protokolli eesmrkide titja (keskkonnaministeeriumi 3. novembri pressiteate osundus). Paraku on Eestigi nende heksa riigi seas, kus heide mullu suurenes: 1,8%. lejnud viis patust on Lti, Sloveenia, Tehhi, Poola ja ainsa vana liikmesriigina Hispaania.
Ehkki mitme riigi heite muutustes oli oluline roll majandusteguril, tuleb siiski rhutada, et heide vhenes ikkagi 2,5 protsenti, ehkki majanduskasv oli kokkuvttes 1,5-protsendine.EEA
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012