Eesti Looduse fotov�istlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/12
BirdLife: EL liikmesriigid ei hooli kalavarudest

Maailma linnukaitseorganisatsioonide liit BirdLife International (BI) avaldas oktoobri lpus rahulolematust EL htse kalanduspoliitika (CFP) ja selle elluviimist tagava Euroopa merendus- ja kalandusfondi (EMFF) lbirkimiste kigu le. Nimelt laskis kalandusministritest koosnev EL kalandusnukogu BI snul kempsust alla Euroopa Komisjoni mullused edumeelsed ettepanekud EMFF kohta. Saksamaa, hendkuningriigi, Rootsi ja Taani reformikavad jid hleka enamuse teerulli alla.
Praeguseks on kujunenud olukord, kus kaugelt liiga suur EL kalalaevastik teeb lepki ning on phjustanud Euroopa merede kossteemi ja elurikkuse allakigu. 88 protsenti kalaasurkondadest ei majandata kestlikult; nii ei saa kalavarud taastuda ega tagada korralikke pke ka tulevikus. Muu hulgas kib lepgiga kaasas kahju teistele merest sltuvatele olenditele, niteks merelindude ja -imetajate hulgaline sattumine kalapnistesse. BI hinnangul hukkub sedaviisi aastas 200 000 lindu.
Paraku otsustas kalandusnukogu toetada EMFF kaudu meetmeid, mis BI hinnangul soodustavad lepki, niteks anda raha uute kalalaevade ehituseks ja vanade ajakohastamiseks, ning taastas rahastusmeetmed, mille Euroopa Komisjon oli krvaldanud, kuna komisjoni hinnangul olid liikmesriigid neid kuritarvitanud, niteks toetus laevade utiliseerimiseks vi judeajaks.
Arutlused CFP ja EMFF le jtkuvad nd Euroopa parlamendis ning BI loodab, et seal mistetakse paremini, et hetke majanduskasu taotlevast rahastusskeemist tuleb loobuda ning hakata ometi kord seadma kalapki teaduslikele alustele, mille jrgi tuleks lhtuda kalavarude tegelikust seisundist ja arvestada kalapgi mju mere kossteemile.BirdLife
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012