Eesti Looduse fotov�istlus
01/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
SNUMID EL 01/2002
Roheline energia toetab keskkonnaharidust.

ELFi ja rohelise energia keskkonnahariduslike vikeprojektide konkursile saabus 56 projektitaotlust le Eesti. rii otsustas toetada 13 projekti, kogusummas 24 795 krooni. Kige arvukamalt oli taotlusi Prnu- ja Jrvamaalt (seitse mlemast maakonnast); jrgnesid Tartu ja Vrumaa. Hiiumaalt laekus ks taotlus.

Rohelise energia toetatava konkursi zhriisse kuulusid Tartu Loodusmaja, Eesti Ornitoloogiahingu, Tartu likooli ja Sihtasutuse Archimedes esindajad. he projekti maksimaalne toetussumma oli 3000 krooni.ROHELINE VRV
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012