Eesti Looduse fotov�istlus
01/2004   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 01/2004
Kuidas edeneb Eestis samblasprade liikumine?

Samblaid on Eestis mratud ja uuritud juba 18. sajandi keskpaigast alates. Siiski on see viimase ajani jnud vheste phendatute prusmaaks. Uue eestikeelse samblamraja ilmumine on parandanud sammalde tundmist ka laiemas loodushuviliste seltskonnas. 1998. aastaks oli kujunenud piisavalt suur huviliste ring, et hakata vlja andma sammaldest huvitatud inimeste tegevust kajastavat Interneti-lehte looduseuurijate seltsi botaanikasektsiooni juures.

Algatusrhma kuulus tosin amatr- ja ppinud broloogi ning kokkuleppel valiti ajalehe pealkirjaks Samblasber. See ilmub kord aastas julude ajal, siis, kui on aeg aasta jooksul tehtu kokku vtta.

Leht tutvustab nii meie kui ka teiste riikide samalaadsete seltside ja samblahuviliste tid ning tegemisi. Samas oleme pdnud igas numbris pakkuda lugemiseks ka laiemat huvi ratavaid tsisemaid artikleid ja levaateid samblamaailmast. Seni oleme lehte kokku pannud koos Nele Ingerpuuga, kikide samblahuviliste kaasabil. Ajaleht on kttesaadav aadressil http://moritz.botany.ut.ee/bruoloogia/

Kuid paljalt lehelugemisest ei piisa, et looduses neid pisikesi taimi ra tunda. Kigepealt sai mlu vrskendamiseks korraldatud kevadisi vljasite, millest on praeguseks vlja kasvanud samblasprade kokkutulekud. Esimene selline peeti Kanaklas 2000. aastal. Mdunud aasta maikuus toimus juba neljas. Kui esimesel oli osalejaid viis, siis ndseks on see arv viiekordistunud.

Oleme pdnud valida piirkondi ja kooslusi selliselt, et saada kige mitmekesisem levaade sammaldest, ppida tundma uusi liike ja tunda rmu vanade tuttavate kohtamisest. Nii oleme kinud Krvemaal lhikuparde jahil, Ksmus mda Edmund Russowi (maailmas tunnustatuim Eesti sfagnoloog) radasid ja tutvunud turbasammalde perekonna liigirikkusega. Viimati kisime uudistamas Endla looduskaitseala piiridesse jvaid allikaid ja ppisime madalsoo-samblaid.

Eesti samblasprade aktiivsusest annab mrku seegi, et eelmisel suvel korraldati Eestis Phjamaade broloogide seltsi aastaekskursioon. Kuue peva jooksul tutvustasime klalistele siinseid kauneimaid kooslusi ja huvitavamaid samblaid.

Talvine aeg on samblaspradele sna vaikne, korrastatakse suve jooksul kogutut, aga valmistutakse ka uuteks ettevtmisteks.Kai Vellak, EPM zooloogia ja botaanika instituudi vanemteadur
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012