Eesti Looduse fotov�istlus
02/2004   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
essee EL 02/2004
Kaht viisi loodust tunda

is on tarkus? Tublis tkis oskus mrgata sarnasusi, samuti kui oskus teha asjadel vahet. Niisiis ...

Kas loodusetundmine thendab liikideks jaotumise ldiste phjuste mistmist vi kodumbruse rebaseurgude teadmist? Kas voolamisvrrandites orienteerumist vi Ahja je krude tundmist? Kas geneetikaseaduste teadmist vi Eesti elusolendite nimepidi liigitamise oskust?

Teadmine on kahesugune. On ldine, ajatu ja kohatu, kikjal ja alati kehtiv, paljukordne, kuuluvuseta. Ning on paiga- ja ajaseoseline, koha ja oludega seotu, ainus ja kordumatu, kohalik ja oma. Universaalne vi unikaalne.

Nende segiajamine vhendab mitmekesisust. Kultuuril, nagu elul ldse, on kaks vastandlikku tendentsi: mbrusest eralduda, sltumatuks saada, ja mbrusesse sobituda, seotud olla. Teadmiste vallas toetab esimest fsika, teist kodulugu. Eluteaduses on aga mlemad suunad tugevad, kippudes omavahel kisklemagi.

Reduktsiooniprobleem seisneb selles, kas kohalik taandub universaalsele, kas ksik taandub ldise ees. Siin ongi vist asja tuum: kas vaadata maailma hel viisil mdetavana vi nha teda kui phimtteliselt mitmekesist.

Nii on kogunisti kaks loodust. hte on ks. Teist on palju. Mida enam helbastub ehk globaliseerub maailm, seda vhem on huvi kohaliku vastu.

Ent see, mis elule vajalik, mida elu on ppinud, on ikka ksnes oma mbruse vormid. Universaalsesse puutumine on inimmtlemise privileeg. Elamise tarvis seda vaja ei ole. Mtlemiseks kll.

Paradoks ongi selles, et ka kaunis krge teoreetiline haridus kohaliku elu rikkust nha ei suuda ega philiseks pea. Oskust vahet teha pole kunagi kllalt.

Nende kahe teadmise, kahe loodusetundmise tarvis on ju koolidki natuke erinevad. Universitase roll on ennekike olnud universaalne teadmine, mis leilma htemoodi. Maalikool on rohkem kohalike tarkuste tarvis, petab ja kogub teadmist kohalike koosluste ja nendega kooselu kohta. Samamoodi lesannete jaotust on tunda Horisondi ja Eesti Looduse vahel.

Aga ks ei ole parem kui teine. Sest nende jaoks pole ht mtu.

Kalevi Kull (1952) on bioloog ja semiootik, ttab EPM ZBI-s botaanikuna ja T semiootika osakonnas biosemiootikuna.Kalevi Kull
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012